Norge

Resepsjonen i Høyblokka blåst ut

Karl Johannesen var på jobb i Nærings- og handelsdepartementet i R4 da smellet kom. Han forteller at hele resepsjonsområdet i Høyblokka, bygget med Justisdepartementet og Statsministeres kontor, er blåst ut.

Johannesen fikk en vindusramme i hodet da det den voldsomme eksplosjonen blåste ut vinduene. Han måtte på legevakta og sy fire sting. Han er sterkt preget av det han har vært gjennom, men rolig, og glad for at han og kollegene i etasjen kom velberget ut.

De ble geleidet ned og ut på plassen foran R4, Einar Gerhardsens plass. Der lå det en død person, ellers var plassen tom, forteller han.

Han så også et bilvrak, men tør ikke si om det hadde vært en bombe i den, eller om den bare ble skadd i eksplosjonen.

– Vi ble fulgt ned på Youngstorget der det var et førstemottak for skadde. Det var ingen direkte panikk blant folk, og hjelpearbeidet virket godt organisert, forteller han.

Lokalene til hans avdeling i 6. etasje i R4 er totalt rasert, men ingen personer ble etter det han vet alvorlig skadet.

– Jeg tror det gikk hardest ut over dem som var på gata og i resepsjonsområdet til høyblokka. Resepsjonen var helt blåst ut. Det så ut som bildene man har sett fra bombeaksjoner i andre land, sier Johannesen.