Norge

Anne Eskild: - Vi trenger flere barn

En rapport hevder Norge er verdens beste land å føde i. Likevel synker fødselstallene. Dagens ordning for foreldrepenger er på kollisjonskurs med biologien, mener professor Anne Eskild.

- Vi vil vite mer om hvorfor fødselstallene er som de er, mener lege og professor Anne Eskild. Foto: Kristin Høiland

 • Kristin Høiland

Anne Eskild, overlege ved Kvinneklinikken på Ahus, har selv seks barn og mener at dagens foreldrepengeordning fungerer best for 50-åringer — og må endres for å være i takt med kvinners fruktbarhet.

- Hvorfor fungerer dagens ordning best for 50-åringer - som ikke kan føde barn lenger?

- Fordi foreldrepengesummen vi får når vi føder barn, avhenger av mors lønn - og de fleste av oss har jo høyest lønn i 50-årene. Mange tjener veldig lite mens de er unge studenter eller nyutdannet og på jobbjakt. Slik det er nå, tør ikke de unge å få barn før de har fast jobb - kanskje et stykke opp i 30-årene. Det er også mange kvinner uten fast tilknytning til arbeidslivet.

- Hvordan mener du ordningen for foreldrepenger bør være?

- Jeg mener foreldrepenger bør gjøres uavhengig av mors lønnsarbeid og være likt for alle som får barn. Nå er det slik at de som har mest fra før, også får mest når de får barn. Noen familier får 37.000 kroner i engangsstøtte ved fødsel - mens andre kan få opp mot en million. Slik forsterkes økonomiske forskjeller mellom familier - eller mange unge velger å ikke få barn før de tjener «bra nok». Men om vi skal planlegge å få barna når «alt ligger til rette for det», spiller vi ikke på lag med biologien.

- Men kan ikke høye engangsstønader til alle mødre uansett om de er i jobb eller ikke, misbrukes av dem som bare vil være hjemme?

- Det er neppe noen som kan tjene seg rike på å få barn - selv om foreldrestønaden var f.eks. 300.000 kroner. Antagelig ville da flere unge studenter og andre uten fast jobb få barn, og færre enn de 100.000 som i dag tar fødselspermisjon, vil forsvinne i et eller flere år fra arbeidslivet.

- Men er det egentlig så hardt å kombinere jobb og barn i likestilte Norge med en av de lengste svangerskapspermisjoner i verden?

- Norge er helt sikkert et av de beste landene å føde barn i - med topp fødeavdelinger og svangerskapskontroll. Men det er ikke lett å kombinere mange barn med lønnsarbeid, og uten arbeid får du ikke foreldrepenger. Jeg har selv hatt en ganske fleksibel jobb, der jeg kan styre en del av arbeidstiden min selv. Mange kvinner kan ikke det, og må jobbe deltid for å få hverdagen til å gå opp.

- Hvor mange barn må fødes for at folketallet skal opprettholdes?

- Siden ikke alle kvinner får barn, og noen får bare et barn, må flere kvinner få flere enn to barn. Fødselstallene synker og det er en foruroligende trend i hele Europa. Hva er det som styrer om kvinner får barn, når de får dem og hvor mange? Dette trengs det mye mer forskning om raskt, så vi kan sette inn tiltak som virker.

Kaffe i kantinen på Akershus Universitetssykehus. Foto: Kristin Høiland, alle

Lyspunktet heter kantine-kafèen på Ahus - og den er både stor og flott og åpen for alle på besøk.

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  Hjemmearbeid stigmatiseres. Mors rettigheter er borte. Hvem vil påta seg å føde barn?

 2. DEBATT

  Slik kan folk få de barna de har lyst til å få

 3. DEBATT

  Det må tilrettelegges bedre for å få barn i studietiden | Mari Svarstad Haugland

 4. NORGE

  Fødselstallene faller i hele landet. Det er en hodepine for sykehusene.

 5. VERDEN

  Trodde du nordmenn hadde lang foreldreperm? Her kan mor og far være borte fra jobb i 18 måneder.

 6. A-MAGASINET

  Hun er 21 år og vil jobbe med tegnefilmer. Nå må hun redde den japanske økonomien.