Norge

PST: Ikke alle som reiser til Syria, er islamister

Ikke alle som reiser til Syria, er drevet av religiøs overbevisning, mener Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Noen kan være eventyrsøkende og kriminelle.

afp000663512-hlgQ9EZVVm.jpg
 • Olga Stokke
  Olga Stokke
  Journalist

I Østfold skjer radikaliseringen for tiden så raskt at den lokale PST-enheten ikke er fremmed for at flere kan reise til Syria i nær fremtid. Politiledelsen i fylket understreker at det er sammensatte årsaker til at noen unge fra Østfold har reist til Syria.

Kamerater

To jevnaldrende kamerater fra Fredrikstad dro begge til krigen i Syria, etter det Aftenposten kjenner til. De skal ikke ha dratt sammen. Han som dro først, en 22-åring med pakistansk bakgrunn, er kommet alvorlig skadet tilbake til Norge. Han er blitt siktet for terrorhandlinger i Syria.

Les også:

Les også

Har hatt bekymringssamtaler om ekstremisme med 14-åringer

Kameraten hans, som konverterte til islam for et par år siden, reiste i romjulen. Han skal fortsatt være i Syria. På Facebook uttrykker hans mor dyp fortvilelse over at hun ikke får kontakt med sønnen sin. Han skal, etter det Aftenposten erfarer, ha dratt sammen med en annen mann fra Østfold.

Vil styrke PST i Østfold

Østfold er på kort tid blitt landets mest radikaliserte fylke. Blant dem som har reist til Syria i løpet av det siste året, er også etnisk norske konvertitter. Nå ønsker politimester Beate Gangås i Østfold politidistrikt å styrke sin lokale PST-enhet.

Gangås og PST-leder i Østfold, Øyvind Nilsen, er bekymret for at enda flere unge fra fylket skal reise etter dem som allerede har dratt til det borgerkrigsherjede landet. På spørsmål om de tror noen kommer til å reise i nær fremtid, svarer Nilsen slik:

- Vår er faring er at det er kjappe endringer i utvikling.

Politimesteren og PST-lederen understreker at det er sammensatte årsaker til at noen unge fra Østfold har reist til Syria, og at andre nå kan være i ferd med å forberede en reise.

Dette kjennetegner, ifølge PST og politiet, de som reiser til krigen i Syria:

 • Unge og ikke fullt så unge menn.
 • (PST avviser å kommentere om jenter/kvinner er involvert).
 • Ulik nasjonal bakgrunn.
 • Muslimer.
 • Etnisk norske konvertitter.
 • Ikke så veldig religiøse.
 • Søker identitet.
 • Arbeidsledige.
 • Behov for å fylle hverdagen med noe meningsfullt.
 • Ønske om å bidra med noe i krigen i Syria.
 • Spenningssøkende.
 • Kriminell bakgrunn.
  Selv om retorikk og profiler på sosiale medier til noen av Syria-farerne og deres heiagjeng oppfordrer til shaheed (betyr vitne, men brukes også om martyr) og å gjøre en innsats for Allah, mener PST det ikke er opplagt at alle er så religiøse.

- Noen kan bli fascinert av et miljø, de søker spenning, men vi skal være forsiktig med å si hvor mye religion betyr for den enkelte. Det vil være varierende, sier Gangås.

Les også:

Les også

- Vi er veldig bekymret

- Noen er kanskje blitt fortalt hva som er rett å mene og tro på, sier hun.

Både Gangås og PST-lederen peker på en rekke tegn som kan tyde på at noen er i ferd med å bli radikalisert:

 • De har trukket seg unna det sosiale liv og aktiviteter.
 • Isolert seg.
 • Svært aktiv på internett.
 • Endrer stil og væremåte.
 • Endrer måte å snakke på, ny retorikk.
 • Endrer klesdrakt, utseende.
 • Anlegger skjegg.
  - Men skjeggvekst behøver ikke å bety noe. Det er farlig å generalisere. Det er summen som skaper bekymring, sier Nilsen.

- Hva trigger noen unge til å reise dit?

- Det må være summen av den totale påvirkningen og tolkning av ideologi, svarer Nilsen.

Legger til rette for reiser

PST-lederen konstaterer at grupper og enkeltpersoner har kontakt med radikale miljøer andre steder i landet.

- Da tenker jeg på profilerte miljøer som legger til rette for reiser til konfliktområder, også til Syria, sier Nilsen.

- Vi er bekymret for at profilerte unge østfoldinger skal utnyttes av ekstreme islamistiske miljøer, sier Gangås.

Ingen av dem vil nevne navn på personer, grupper eller organisasjoner, men Profetens Ummah er et av de mest profilerte, islamistiske miljøene i Norge, hvor Ubaydullah Hussain har hatt en sentral posisjon.

Nylig ble han i Oslo tingrett dømt for trusler mot blant andre to journalister. Dommen er anket av statsadvokaten.

Hva er det med Østfold?

— Hva er det med Østfold som gjør at det peker seg ut som det stedet i landet med et stort radikaliseringsproblem?

Politimesteren i Østfold politidistrikt, Beate Gangås, svarte at hun ikke har noen fasit, men noen tanker.

Hun nevner flere faktorer som fylkets beliggenhet, med nærhet til Oslo og grensen mot Europa. Høy befolkningstetthet, og at fylket ligger høyt på den nasjonale statistikken for grov narkotikakriminalitet og menneskesmugling. Arbeidsledigheten er høyere enn mange andre steder i landet. Fylket scorer heller ikke veldig høyt på levekårsundersøkelser.

Ikke bekymret for alle

Både PST og E-tjenesten har uttrykt bekymring for at de som reiser til krigsområder som Syria og kommer hjem med kamperfaring og traumatiske opplevelser fra krigen, skal kunne utføre terrorangrep i Norge.

PSTs informasjonssjef Martin Bernsen sier at PST er spesielt opptatt av pådriverne, ideologene, som oppfordrer unge i Norge å dra til Syria. I Østfold har tenåringer i ungdomsskolealder vært til samtaler med politiet.

- Hvor lang virkning det har mot eventuell ny påvirkning, er vanskelig å si, sier PST-leder Øyvnd Nilsen.

Les også

 1. Varsler større terrortrussel mot Norge

 2. Norsk terrorsiktet dro til Syria med kamerat