Norge

- Offentligheten bør få mer innsikt i etterretningssamarbeidet mellom Norge og USA

Lyver norsk E-tjeneste overfor politikerne? Det vil ikke arrangøren av mandagens etterretningskonferanse i Vadsø svare ja eller nei på.

Journalist og forfatter Bård Wormdal.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Søndag gikk E-sjef Morten Haga Lunde ut mot arrangørene av konferansen «Etterretning i en demokratisk blindsone», som innledes i Vadsø mandag.

Frontfigur for konferansen, NRK-journalisten og forfatteren Bård Wormdal, stiller spørsmål ved om norsk etterretning virkelig er underlagt demokratisk kontroll.

Lunde svarte med å anklage arrangøren for å forholde seg til etterretningen slik den ble drevet fra 1945 til 1970-tallet, og ikke i dag.

Her er Lundes liste over dagens kontroll:

 • Fem ganger i året inspiseres E-tjenestens av Stortingets EOS-utvalg. De får full tilgang til tjenestens datasystemer.
 • E-tjenesten sender åpne rapporter til Stortinget, og har årlige gjennomganger med Stortingspresidenten og Riksrevisor.
 • E-sjefen har månedlige møter med forsvarsministeren, og får oppdrag og styringsdokumenter fra Forsvarsdepartementet.
 • E-tjenesten har en egen, stedlig representant fra Riksrevisjonen.
 • E-tjenesten blir fulgt og kontrollert av et eget koordineringsutvalg, ledet av departementsråden i Forsvarsdepartementet.

- Nysgjerrig på samarbeidet med USA på siden av NATO

– Jeg synes at Forsvaret i stedet for å kritisere konferansen på forhånd skulle ha stilt opp. Det takket de nei til, sier Wormdal.

– Hvorfor må lokalsamfunn i Vardø og Vadsø vite hvem og hvor mange som jobber på etterretningsrapportene her?

– Å si at det kan skade Norge i en krigssituasjon å fortelle om personer og antall er latterlig. Man kan telle ansattes biler på området, og sjekk eierskap ved bilskilt. Men jeg har full forståelse for at man ikke kan gå ut med alt. E-tjenesten er noe av det viktigste vi har.

Lokalsamfunnet i Vardø har hatt etterretningsradaren Globus som nabo i flere tiår.

– Hva er det du ønsker å vite om E-tjenesten som Morten Haga Lunde ikke er åpen om?

– Vi må kunne stille spørsmål om hvordan den fungerer, siden den er så omfattende, og spesielt med tanke på det bilaterale samarbeidet mellom Norge og USA på siden av NATO, som er lite kjent. I hvor stor grad har politikerne vært med på å utforme dette? Dette trenger en offentlig diskusjon, sier Wormdal.

Vil ikke si om han tror E-tjenesten lyver for politikerne

– Får ikke Stortinget denne kunnskapen gjennom sitt EOS-utvalg, og viser ikke listen over at tjenesten er under demokratisk kontroll?

– Det er et viktig bidrag. Men det er ikke sagt at EOS-utvalget er ufeilbarlig. Det er et lite utvalg, som burde hatt større ressurser.

– Mener du at E-tjenesten holder ting skjult for EOS-utvalget om hvordan de opererer, at de bevisst lyver?

– Denne dialogen er gradert. Om de kommer med løgn eller ikke tør ikke jeg si.

– Du åpner for at de lyver for politikerne?

– Jeg vet ikke, sier Wormdal.

– Men du mener at EOS-utvalget ikke nødvendigvis gjør jobben sin?

– Ta en stortingsmelding om nedrustning fra 2008 som eksempel. Den sier at Norge må jobbe for at verdensrommet ikke blir en krigsarena. Samtidig er radaren i Vardø et svært viktig bidrag til at USA skal kunne forsvare sine satellitter i verdensrommet. Og kunne angripe andre. Jeg mener dette er et eksempel på at kontrollorganet ikke holder E-tjenesten i ørene, sier Wormdal.

Om forholdet til USA sier E-sjef Morten Haga Lunde til Aftenposten:
Det er vår viktigste allierte. Vi samarbeider med USA, og deler informasjon. De opererer ikke eller har kontroll på vårt utstyr. Norske E-stasjoner er under min kontroll og kommando.

Les mer om

 1. Vardø
 2. Etterretning
 3. USA
 4. Vadsø