Norge

7367 har fått innvilget asyl hittil i år

7367 personer har fått innvilget asylsøknadene sine hittil i år, viser tall fra UDI, som totalt har mottatt 15.663 søknader.

  • NTB

I tillegg har flere personer fått opphold av humanitære grunner eller fått innvilget annen flyktningstatus.

Av personene som har fått sine søknader realitetsbehandlet, er innvilgelsesandelen på 67 prosent.

4.677 personer fra Syria har fått innvilget asyl. 1325 personer fra Eritrea har fått innvilget søknadene sine.

Totalt har 3.940 personer fått avslag.

  • Hittil i år har det kommet 43 prosent færre asylsøkere enn på samme tid i fjor. Men kvinneandelen øker kraftig.

Les mer om

  1. Asylsøkere
  2. Asyl
  3. Migrantkrisen i Europa