Etter mye kritikk om manglende åpenhet beholder Søreide Forsvarets forum

Forsvarssjefens utvalg gikk inn for å legge ned magasinet som driver kritisk journalistikk om Forsvaret. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) sier nei.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens stab ville legge ned Forsvarets forum.

Det er nå klart at forsvarsminister Søreides departement vil beholde Forsvarets forum.

En nedleggelse ville hatt stor symbolsk sprengkraft, fordi trusselen om nedleggelse har vært satt i sammenheng med en serie anklager mot Søreide om manglende åpenhet våren og sommeren 2017.

I et brev fra Forsvarsdepartementet til Forsvarsstaben, som ble sendt på valgdagen, fremgår det at spørsmålet om Forsvarets forum er det eneste punktet på listen over anbefalinger der departementet går imot stabens utvalg.

Brevet er undertegnet av ekspedisjonssjef Anders Melheim.

Søreide hadde mandag ettermiddag ikke anledning til å la seg intervjue av Aftenposten om saken.

  • Donald Trump vil jakte Taliban-terrorister i Afghanistan.

Det er en jakt Norge ikke bør bli med på, sier Norges forrige etterretningssjef.

De militære mener de snakker for mye

Det er oberst Eystein Kvarving, sjef for Forsvarets mediesenter, som har ledet utvalget som blant annet anbefalte å legge ned Forsvarets forum.

Forslaget fra forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens stab om å legge ned Forsvarets forum er en del av en anbefalt strategi der all informasjon skal samkjøres bedre, der Forsvaret skal snakke med én stemme utad.

I rapporten og anbefalingene fra utvalget fremgår det at Forsvaret i dag mener at de snakker for mye og med for mange stemmer.

Forsvarets forum er det mediet i Norge som følger Forsvaret tettest, og som har adgang til arkiver og opplysninger utenforstående medier ikke har.

Kritikken mot Ine Eriksen Søreide

I en rekke saker våren og sommeren 2017 er forsvarsminister Søreide anklaget for å bryte med sin uttalte linje om åpenhet:

  • Riksrevisjonen og partikollega Per-Kristian Foss hevdet at det ikke var dekning for å gradere en rapport som fortalte at Forsvaret ikke er i stand til beskytte sentrale samfunnsinstitusjoner.
  • Søreide ønsket å utsette debatten om Landmaktutredningen (om fremtiden til Hæren og Heimevernet) til etter valgkampen. Hun ville holde tilbake en statusrapport for utredningen som var klar i vår. Den ble likevel presentert i juni.
  • I sommer stanset Forsvarsdepartement en tilsynelatende klar rapport (som Aftenposten har lest) fra Forsvarets forskningsinstitutt om Heimevernet. Rapporten beskrev et behov for over 50.000 heimevernssoldater.

En nedleggelse ville dermed komme på toppen av øvrige anklager om manglende åpenhet.

Skepsisen til nedleggelsen av bladet har vært sterk langt ut over magasinets daglige lesere, som teller rundt 100.000.

Er Forsvaret på vei inn i en åpenhetens blindsone? spurte Aftenpostens Harald Stanghelle i mai, da trusselen om nedleggelse var et faktum. «Forsvarets forum representerer et uhyre viktig bidrag til å vedlikeholde både kunnskap og interesse på et avgjørende samfunnsfelt,» skrev Stanghelle.

Ansvarlig redaktør Tor Eigil Stordahl i Forsvarets forum har vært skeptisk til sammensetningen av arbeidsgruppen som har anbefalt å legge ned magasinet.
  • Norge skal satse på langtrekkende våpen.

Og sivile som skal være klare til strid på to dager.

Ambisjon: Avdekke og korrigere propaganda

For Forsvarsstabens utvalg har skjebnen til Forsvarets forum vært en liten del av en større gjennomgang av Forsvarets kommunikasjon.

Primært ønsker de militære å bli flinkere til å avdekke forsøk på propaganda og påvirkning, der beste botemiddel er «sannferdig og tidsmessig kommunikasjon i ord, bilder, film og annen dokumentasjon».

Det jobbes med å opprette en egen «Krisekommunikasjonsenhet» som ikke minst skal håndtere dette idet en konflikt oppstår.