Birgitte Tengs-saken blir første sak for cold case-enheten

Den nye cold case-enheten i Kripos skal gå gjennom det uoppklarte drapet på Birgitte Tengs. Det blir enhetens første sak.

Birgitte Tengs, som ble funnet drept i 1995.

Før nyttår ba daværende Haugaland og Sunnhordland politidistrikt den nye enheten for uoppklarte saker om å gå gjennom Birgitte Tengs-drapet fra 1995.

Nå har Kripos svart på denne henvendelsen, opplyser politiet og den svært omtalte saken blir den aller første som den nye enheten skal forsøke å løse.

— Vi går inn i saken fordi vi tror det skal være mulig å bringe den videre, men det er åpenbart store utfordringer knyttet til å gi inn i en sak som skjedde for så lang tid siden, og som har vært gjenstand for så omfattende etterforskning, sier lederen av cold case-gruppen i Kripos, politiinspektør Espen Erdal i Kripos, til Aftenposten.

Målet er å løse saken

— Vi har bedt den nyetablerte enheten i Kripos om å gå igjennom saken på nytt. Enheten har spesialiserte etterforskere som vil kunne se på saken med nye øyne.

— Vi har et ønske om at både taktiske og tekniske undersøkelser skal gjennomgås. Vårt klare mål er å løse saken, sier fungerende politimester i Sørvest politidistrikt, Steinar Langholm, i en pressemelding.

Lederen av cold case-enheten i Kripos hadde selv en rolle i etterforskningen av Birgitte Tengs-saken for 20 år siden.

En annen tjenestemann, Torbjørn Aasbø, som ikke har hatt befatning med saken tidligere, er utpekt som hovedetterforsker og skal lede det daglige arbeidet. Han har vært med Erdal på møtene i Haugesund denne uken.

Pårørende orientert

Enkelte av sakene som den nye enheten skal ta opp, blir holdt hemmelig, men altså ikke Birgitte Tengs-saken.

— I denne saken er det hensiktsmessig, blant annet fordi vi ønsker å få inn tips i saken, sier presseansvarlig Ida Dahl Nilssen i Kripos til Aftenposten.

Politiinspektør Erdal har vært i Haugesund de siste dagene og hatt møte med både politiet og de pårørende.

— Det er viktig at de pårørende fikk vite om dette først, sier Dahl Nilssen.

Fetteren frikjent

Fetteren til Birgitte Tengs ble tiltalt for drapet og dømt i tingretten til 14 års fengsel, men deretter frifunnet av lagmannsretten juni 1998.

I en sivil erstatningssak ble dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning på 100.000 kroner for drapet, selv om han var frikjent i straffesaken.

Dette er senere ettergitt, og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har dømt den norske staten til å betale erstatning til fetteren på 25.000 Euro.