DEL 3: Harddisk og DVD/CD-brenner/spiller

Neste del og forrige del

Steg 5: Harddisk

Før du installerer harddisken fysisk, må den konfigureres til å være enten "master" eller "slave". Ettersom vi nå tar utgangspunkt i å installere én harddisk ved denne gjennomgangen, konfigurerer vi disken til å være "master".

Dette gjøres ved å bruke såkalte "jumpere". Små plasthetter, som festes til harddisken. Se i bruksanvisningen nøyaktig hvor de skal festes til pins for at harddisken blir konfigurert som master. Det er ofte et klistremerke på harddisken som viser hvordan det konfigureres.

Hovedkortet har som regel to IDE-kanaler, som hver støtter to hardiskenheter. Hvis du skal installere to harddisker på samme kanal, må den ene være "master" og den andre "slave". Har du en SATA-harddisk, trenger du ikke tenke på jumpere.

Fest i harddisklommen

Fest harddisken i harddisklommen som følger med hovedkortet, eventuelt direkte i kabinettet. En harddisk genererer mye varme, så plasser harddisken så langt vekk fra annen hardware som mulig. Hvis du kan ha et stort mellomrom mellom flere harddisker, så ha det.

Harddisken skal kobles til strøm og til hovedkortet. Se i bruksanvisningen for å være sikker på hvordan dette gjøres.

Steg 6: Optisk leser (DVD/CD)

Å installere en CD-ROM eller DVD-ROM er ingen stor sak, og det er ingen forskjell om det er DVD eller CD.

  1. Finn ut hvor i fronten på kabinettet du vil plassere den optiske leseren.
  2. Du må selvfølgelig ha fjernet et av coveret på fronten for å gi plass til CD-spilleren.
  3. Ofte følger det med skinner som du klikker på hver side av CD-ROM-en, og du kan helt enkelt skyve CD-ROM-en inn, enten fra utsiden, eller fra innsiden. Det avhenger av hva slags skinner du bruker.

Den må sitte fast

  1. Vær sikker på at CD-ROM-en sitter ordentlig fast før du går videre, og at den ikke stikker ut av kabinettet, men er helt på linje med resten av fronten.
  2. Nå må du koble til ledningene. Koble til strømkabelen fra strømforsyningen. Finn helt enkelt en ledig 4-pluggs strømkabel. Deretter kobler du til en IDE-kabel, som går mellom hovedkortet (den ledige IDE-kanalen), og CD-ROM-en. Akkurat som med en harddisk.

Koble til lydkabelen

  1. Til slutt kobler du til lydkabelen. Dette er en liten 3-delt ledning, enten en digital eller analog, som går fra lydpluggen på baksiden av CD-Rom-en til en 3-pins-plugg på lydkortet. Hvis du har et innebygget lydkort på hovedkortet, kobles ledningen til hovedkortet. Dette kan du gjøre nå ettersom sannsynligvis ikke har installert et lydkort ennå.

Neste steg.

Alle delene:

DEL 1: Strømtilførsel, prosessor og vifte

DEL 2: Minnet og hovedkortet

DEL 3: Harddisk og DVD/CD-brenner/spiller

DEL 4: Skjermkort og lydkort

DEL 5: BIOS og programvare