Norge

Vil forby å gå på rødt

I Norge er det tillatt å gå på rød mann. Syklistenes Landsforening mener det bør bli forbudt fordi det gir syklistene dårlige vaner.

  • Solrun Dregelid

— At det er lov å gå på rødt lys, påvirker holdningene til syklistene. Det bør bli totalforbud mot å gå på rødt lys, sier generalsekretær i Syklistenes Landsforening (SLF), Trond Berget. I går skrev Aften at

Les også

Én av tre sykler på rødt

. Berget mener dette i stor grad skyldes at syklistene følger reglene for de myke trafikantene. Forbudt i andre land

Regelverket i Norge tillater nemlig fotgjengere å gå på rødt lys så lenge de ser seg for og viker for annen trafikk som har grønt lys. Syklister regnes som harde trafikanter og må stoppe på rødt lys. I svært mange andre land i Europa er det forbudt for fotgjengere å gå på rødt lys. Danmark er et slikt eksempel. Over 400 skadde

Landsforeningen For Trafikkskadde støtter SLFs utspill. — Forbud mot å gå på rødt lys er en smart vei å gå. Svært mange blir skadd når de krysser gaten på rødt lys og konsekvensen av disse ulykkene kan være enorme, sier Hans Jacob Moe, rådgiver i Landsforeningen For Trafikkskadde. Han sier det også er viktig å gjøre noe med at det blir for sjelden grønt lys og at det har for kort varighet. I følge tall fra Vegdirektoratet har 406 personer blitt skadet eller drept i signalregulert kryss fra år 2000 til 2005. Seksjonsleder i Vegdirektoratet, Finn Harald Amundsen, sier at forslag om forbud mot å gå på rødt lys har vært foreslått mange ganger før, men har blitt nedstemt av politikerne. - Dersom dette kommer som et konkret forslag til oss vil vi vurdere den sikkerhetsmessige gevinsten og ulempene med et slikt forbud og så gi vår innstilling til Samferdselsdepartementet, sier Finn Harald Amundsen, seksjonsleder i Vegdirektoratet.

Les også

  1. Én av tre sykler på rødt

En av tre sykler på rødt. Syklistenes Landsforening mener dette i stor grad skyldes regelverket.