Norge

- Forskere trues til taushet

Forskere som går på tvers av sin forskningsinstitusjons offisielle syn, opplever å bli mobbet. De etterlyser retningslinjer for å uttale seg om politisk kontroversielle funn.

 • Forf>
 • <forf>ragnhild Moy <

Det fremgår av et oppsiktsvekkende brev fra Havforskerlaget i Bergen til Norsk forskerforbund. Der tar man opp dilemmaet som oppstår når forskere sitter på vitenskapelig dokumentert kunnskap som er politisk kontroversiell, og som kan skade økonomiske interesser. Bakgrunnen for brevet er den aktuelle saken ved Nasjonalt institutt for ernærings— og sjømatforskning (NIFES), bekrefter Trygve Gytre, som har signert brevet. Inntil for noen dager siden var han leder av Havforskerlaget. NIFES-saken dreier seg om seniorforsker Claudette Bethune og hennes uttalelser i flere aviser, bl.a. om at russerne kunne ha rett i sine anklager om høye verdier av kadmium i norsk laks. Det skjedde på et tidspunkt der hele det offisielle Norge mente å vite at russerne målte feil. Store nasjonaløkonomiske interesser sto på spill. Bethunes uttalelser førte til at ledelsen ved NIFES gikk ut med en pressemelding der instituttet tok sterkt avstand fra innholdet i hennes utsagn. Saken har også ført til at hun er presset ut av jobben.- NIFES likte uttalelsene hennes dårlig. I pressemeldingen prøver de å nedvurdere hennes betydning, noe som betyr problemer for hennes videre karrière, sier Gytre.

Personrettet.

Havforskerlaget viser også til en sak for to år siden, der Havforskningsinstituttet tok avstand fra sin egen forsker, Erik Slinde. Han kritiserte hygienen til norske fiskere i et intervju med avisen Fiskaren.Havforskerlaget tar ikke stilling til hvem som har faglig rett i disse sakene.- Men vi mener at personrettede pressemeldinger representerer en form for mobbing som ikke er forenlig med de etiske regler som gjelder mellom staten, de ansatte og organisasjonene, heter det i brevet.- Det må gå an å presisere en institusjons offisielle syn i en sak uten offentlig å diskreditere en ansatt som fremmer en "uønsket mening", påpeker Gytre.

Brennbart.

Havforskerne tror ikke problemene blir mindre i forbindelse med den omstridte oljevirksomheten i nord."I særlig grad kan vi vente problemer med forskernes ytringsfrihet i forbindelse med planene om økt oljeaktivitet i nordområdene", heter det bl.a. i brevet.- Det er sterke politiske interesser for å bygge ut områdene i nord, mens forskerne er bekymret. Vi ser store interessekonflikter mellom verneorienterte forskere og utbyggere, sier Gytre.

Plikt til å si fra.

Det er sjelden særlig karrièrefremmende å gå ut med meninger på tvers av de offisielle holdningene.- Hvor stort er problemet med forskernes ytringsfrihet?- Det er vanskelig å måle. Men jo større omfang oppdragsforskningen får, desto større vil problemet bli. Forskerne må sikre seg kontrakter som gjør at de får lov til å publisere resultatene av forskningen, sier Kari Kjenndalen, generalsekretær i Forskerforbundet.- Hvordan ser du på at det sendes ut pressemeldinger mot enkeltpersoner?- Vi hadde foretrukket en faglig diskusjon mellom dem det gjelder, i stedet for personrettede kommentarer, sier hun.

 1. Les også

  - Må ikke legge lokk på data

 2. Les også

  For frittalende

Norge var ikke klar for den amerikanske forskeren Claudette Bethune, som har et ganske annet syn på norsk laks enn hva de offisielle institusjonene i Norge har. Fagmiljøet i Norge er så lite at det umulig å stille kritiske spørsmål, mener Bethune. Foto: ODDMUND LUNDE / DAGBLADET

Relevante artikler

 1. KULTUR

  Svenske medier beskyldes for å spre russisk propaganda. – En grotesk anklage, sier kulturredaktør

 2. DEBATT

  Nye trusler mot den akademiske frihet | Olle Törnquist

 3. VITEN

  Mangel på ytringsfrihet i forsvarsforskningen

 4. VITEN

  Hvor frie er forskerne på Folkehelseinstituttet?

 5. NORGE

  Russland fridde til stortingspresidenten for å få løslatt spionsiktet. Der får de ikke noe hjelp.

 6. VERDEN

  Truer universitet med nedleggelse