Regjeringen strammer inn: Strenge koronatiltak i Oslo-området.

Regjeringen og helsemyndighetene møtte pressen klokken 16, for å orientere om koronasituasjonen. Det blir blant annet innført strengere tiltak i Oslo-området.

Regjeringen og helsemyndighetene møtte pressen i Marmorhallen torsdag. Det innføres strenge tiltak på østlandet.

– Smitten i Norge vil øke, slo statsminister Støre fast fra podiet.

Med seg i Marmorhallen hadde han finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). Helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg var også til stede.

Smittesituasjonen gjør at det flere steder i landet kan bli aktuelt med nye, strengere tiltak om kort tid. I første omgang innføres det nå regionale tiltak for Oslo og kommunene rundt.

– Vi innfører koronatiltak på tre nivåer. Det blir regionale tiltak for kommunene som er spesielt berørt av smitte, det blir skjerpede tiltak for innreisende til Norge, og nasjonale tiltak som gjelder for hele Norge, sa Støre.

– Smitten i Norge vil øke, sa statsminister Jonas Gahr Støre.

«Trekker i bremsen»

Helseminister Ingvild Kjerkol kalte situasjonen «bekymringsfull». Usikkerheten knyttet til hvordan vaksinene beskytter mot omikronvarianten, gjør at de nå «trekker i bremsen».

– Dette er vurdert som et alvorlig utbrudd, sa helseministeren.

Det er grunnen til at de nå gjennomfører forskriften sammen med kommunene. Tiltakspakken er begrenset til østlandet, da smittesituasjonen ikke er lik over hele landet.

– Men, vi vil ikke nøle med å utvide tiltakspakken til andre deler av landet om det blir behov, sa Kjerkol.

Oslo er blant byene som nå blir rammet av strengere koronatiltak.

Strenge tiltak for Oslo-området

For Oslo og 23 andre kommuner (se faktaboks under) er disse tiltakene innført gjennom en forskrift:

  • Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand. Det gjelder i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. (gjelder ikke for barn under 12 år)
  • Påbud om hjemmekontor der det er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester.
  • Begrensning på antallet for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.
  • Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling
  • Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder med skjenkebevilling
  • Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).

Nye tiltak i resten av landet og strengere grensekontroll

Regjeringen ber nå folk i hele landet holde avstand, gjerne én meter. Derfor ber de folk unngå håndhilsing og klemming.

De ber også voksne i hele landet om å redusere antallet nærkontakter noe. De ber også alle vurdere hjemmekontor, gjerne i 50 prosent av arbeidstiden.

Munnbind anbefales nå i kontakt med helse- og omsorgstjenesten, samt på kollektivtransport, i taxi, butikker og kjøpesentre.

Regjeringen innfører også strengere testkrav på grensen. Fra og med midnatt må alle som kommer til Norge, teste seg innen 24 timer. Det gjelder både vaksinerte og ikke-vaksinerte.

Helseminister Kjerkol sa til Aftenposten at dette vinduet er gitt for å unngå kø og kaos ved flyplassene.

– Politiet vil også foreta stikkprøver ved grenseovergangene. Det er en plikt å teste seg, og vi forventer god etterlevelse, for å bremse spredningen av omikronvarianten.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol forventer god etterlevelse av testplikten for reisende som kommer til landet.

Dette sier Støre om julebord

Støre ble spurt om det nå er greit å arrangere julebord.

– Jeg mener man må man vurdere det i forhold til reglene med å holde avstand og å begrense antallet nærkontakter. Det er mulig å ha julebord med de reglene, sa Støre.

Til Aftenposten sa Støre at regjeringen ikke opererer med et konkret antall nærkontakter, og at dette er noe folk må styre selv.

– Noen har få nærkontakter, og trenger ikke gjøre noe. Andre, som har mange, bør ta antallet noe ned, sa statsministeren.

Han understreket ønsket om så langt det er mulig å ta vare på de bedriftene som er avhengige av omsetningen fra julebordene.

Han minnet om at omikronsmitten nå har spredt seg i Oslo fra nettopp et julebord. Der var alle fullvaksinerte, likevel ble halvparten smittet.

– Pandemien er ikke over

FHI-direktør Camilla Stoltenberg mener derfor det er viktig å trappe opp tiltak allerede denne uken.

– Pandemien er ikke over. Den nye varianten som ble oppdaget for bare ni dager siden er nå kjent for hele verden.

Stoltenberg sa videre at mye kan tyde på at vi har flere smittede enn vi har oversikt over, og at de samlede tiltakene som nå iverksettes vil begrense smittespredningen, og bidra til å lette trykket på helsetjenesten.

Det ble hasteinnkalt til torsdagens pressekonferanse. Bare timer tidligere ble det første omikrontilfellet bekreftet i Norge.

Viderefører ordninger for kultur, idrett og frivillighet

Regjeringen vil også komme med økonomiske tiltakspakker som skal hjelpe bedrifter som nå får det vanskeligere. Ordningene for kultur, idrett og frivillighet blir videreført frem til sommeren.

– Dette skal gi en trygghet frem til sommeren, sa finansminister Vedum (Sp) fra podiet.

I tillegg blir den kommunale kompensasjonsordningen på 200 millioner kroner stående til januar. Regjeringen vil komme tilbake til en eventuell videreføring etter nyttår.

Omikron bekreftet i Norge

Pressekonferansen fant sted bare timer etter at det ble bekreftet at én person har fått påvist omikronsmitte etter et julebord i Oslo sist fredag. Dette er en ny variant av koronaviruset, som kan være mer smittsom enn andre varianter. Men alle detaljene her er ikke kjent.

Det er ventet at antallet omikrontilfeller knyttet til dette utbruddet kan komme til å øke, da mellom 50–60 festdeltagere skal ha fått påvist smitte.