Norge

Dobbelt så mange omskårne kvinner som vil opereres

De aller fleste omskårne kvinner kan få et normalt seksualliv etter en operasjon.

  • Forf>
  • <forf>inger Anne Olsen<

Bare i år har mellom 55 og 60 kvinner meldt seg på Ullevål universitetssykehus for å bli åpnet etter omskjæring. Etter inngrepet på sykehuset får flertallet et seksualliv som alle andre kvinner.— Hovedinntrykket hos oss er at de aller fleste som blir åpnet, har klitoris intakt. De fleste kvinnene vi opererer, kan få et helt normalt samliv etter åpningen, sier Sverre Sand, seksjonsoverlege ved fødeavdelingen.

Utfordrende inngrep

Den yngste som er blitt åpnet i år er 15 år, den eldste er 41. Ifølge Sand kan inngrepet være utfordrende for helsepersonellet, men det er hverken omfattende eller særlig smertefullt for pasienten. Tallene for dem som blir åpnet i forbindelse med fødsel, kommer i tillegg. Ullevål universitetssykehus har opprettet en egen gruppe med to leger og en jordmor som tilbys et lavterskeltilbud til kvinner som ønsker operasjon. En tredjedel av kvinnene som kontakter Ullevål, gjør det på eget initiativ. De skal hverken føde eller gifte seg, men ønsker likevel å åpnes.- Mange sier "jeg har en venninne, kan hun også bare ringe?". Så sprer ryktet seg, via venner og familie, sier Sverre Sand. To tredjedeler av kvinnene er henvist av helsepersonell.De aller fleste er født i Somalia, mens noen kommer fra Eritrea og Sudan.Før Ullevål opprettet en egen gruppe for denne typen inngrep, kom bare mellom 20 og 30 årlig og ba om å bli åpnet. - Dette er en veldig takknemlig pasientgruppe å arbeide med. De kommer hit sammen med søstre, mødre, venninner, ektemann eller partner. De fleste som blir åpnet, sier at de aldri skal gjøre noe sånt mot sine barn. Så vi håper jo å bli overflødige etter hvert, sier Sverre Sand.

Meldeplikt

Den som bidrar til omskjæring av kvinner, risikerer fengsel i inntil åtte år, selv om inngrepet ikke blir foretatt i Norge.

Siden 1. september har også helsearbeidere, barnevernansatte og skolepersonell hatt plikt til å melde fra dersom de har mistanke om en forestående kjønnslemlestelse, slik at den kan avverges.

Det finnes ingen meldeplikt for inngrep som allerede har funnet sted.

Les mer om

  1. Helse