Regjeringen styrker kontrollen ved grensen til Russland

– Vi vil stenge grensen raskt om det skulle bli nødvendig, og endringer kan komme på kort varsel, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Den norsk-russiske grenseovergangen ved Storskog i Finnmark torsdag morgen.

Mobiliseringen i Russland og en mulig utreisenekt for russiske borgere øker risikoen for ulovlig grensepassering på den norsk-russiske grenseovergangen ved Storskog. Det skriver regjeringen i en pressemelding.

Fredag stasjoneres et politihelikopter med sensorer i Finnmark politidistrikt for å øke beredskapen, fremkommer det videre.

Forsvaret ved Garnisonen i Sør-Varanger overvåker grensen mot Russland. Politihelikopteret vil nå øke kapasiteten til å avdekke eventuelle ulovlige grensepasseringer.

Grensen til Russland er på 198 kilometer og ligger i stor grad i Pasvikelven.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Vil kunne stenge grensen raskt

– Politiet har god kontroll på Storskog, og nå styrkes tilstedeværelsen i grenseområdet også utenfor grensestasjonen. Politihelikopteret er et nyttig verktøy for å følge med på grenseområdet fra norsk side, uttaler justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i pressemeldingen.

Regjeringen strammet inn praksis knyttet til visum for russere i mai, og det er i hovedsak ikke innvilget turistvisumer for russere etter dette.

Regjeringen er klar til å gjennomføre tilsvarende innstramming som Finland nå gjør, men vil avvente en eventuell iverksettelse.

Finland har begrunnet innstrammingen på grensen med utenrikspolitiske hensyn etter at titusenvis av russiske borgere har ankommet på kort tid.

– Vi vil stenge grensen raskt om det skulle bli nødvendig, og endringer kan komme på kort varsel. Det har vært få ankomster til Norge sammenlignet med Finland, og situasjonen er annerledes hos oss. Storskog er vår eneste grensestasjon mot Russland. Vi har tett dialog med politiet og tollvesenet om utviklingen på grensen og kontrollerer alle som kommer, nøye, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.