Mange små industribedrifter reddes av svak krone og lav rente

Knut E. Sunde i Norsk Industri legger vekt på at offshorenæringen sliter nå, men vil være viktig i mange år fremover.
  • Vi hører stadig om ansatte i oljeindustrien som innser at de ikke kan tjene en million lenger, og aksepterer store lønnskutt for å bytte bransje, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Svak krone og lav rente redder særlig de mindre industribedriftene i år. Men alle må regne med hardere krav, innsparinger og oppsigelser fremover.

Han har fått svar fra 400 industribedrifter om hvordan de ser på året som kommer, og sier at bildet de tegner viser en stor sprik mellom fastland, offshore, store og små.

Kan plukke ingeniører og operatører

Sunde sier at han aldri har sett større forskjeller i svarene, og han har laget konjunkturrapporter i mange år. 50 av bedriftene som svarte har omsetning på over 1 milliard kroner. Av disse sier halvparten at de enten regner med mer enn 10 prosents vekst i omsetningen, eller mer enn 10 prosents fall.

Pessimistene hører stort sett hjemme i det han kaller «oljeklyngen». De regner med at antallet ansatte vil synke med nye 6 prosent i år. Totalt i industrien regner bedriftene med en nedgang på 4 prosent.

Størst optimisme er det i de forholdsvis små industribedriftene, med under 100 millioner kroner i omsetning. Få av disse er tunge i oljenæringen, og i snitt regner de med å eksportere 14 prosent mer i år enn i fjor. Mange av dem har slitt med å skaffe fagfolk til en konkurransekraftig pris, nå kan de plukke ingeniører og operatører fra oljebransjen.

Men alt i alt regner norske industribedrifter med at de har færre ansatte om et år enn de har i dag.

Holder dollarkursen

Samtidig som bedriftene effektiviseres, får de stor hjelp av kronekursen, som har svekket seg kraftig sammen med oljeprisen. Men etter å ha klaget over sterk krone i flere år, sier Sunde nå at det ikke er noe mirakelmedisin for bedriftene at kundene opplever norske varer som billigere enn før.

— Mange har underleverandører som skal ha betalt i dollar, sier han.

Andre har langsiktige kontrakter og har sikret seg mot svingninger. Verst er det kanskje for dem som har lånt i dollar.

— Men alt i alt er det ikke tvil om at dollarkursen er veldig gunstig, sier han.

Tilbake til de harde trettiårene

— Tallet er null, null, null, sier han.

Det er bare ett tall som teller for Lier-Hansen når han nå skal lede arbeidsgiversiden i lønnsoppgjøret.

— Skal arbeidsplassene reddes må vi ha et så moderat lønnsoppgjør at vi må tilbake til 1930-årene for å finne noe tilsvarende, sier han.

I 1931 gikk lønnsnivået tilbake 4 prosent, årene etter med over 2,5 prosent. Noe slikt tror ikke Lier-Hansen vi får se. Nullen han ønsker seg er i de sentrale forhandlingene, han er forberedt på at bedrifter som går bra gir lokale tillegg.

  • Priskrigen på olje kan vare lenge, mener vår kommentator Ola Storeng
  • Oljeminister Tord Lien: Det dummeste vi kan gjøre, er å sette oss og vente på at oljeprisen skal stige