Støre innrømmer pågående menneskerettighetsbrudd på Fosen

Statsminister Jonas Gahr Støre gjentok fredag morgen regjeringens beklagelse til reindriftsutøvere fra Fosen i Trøndelag.

Reineierne ble invitert til frokost hos statsminister Jonas Gahr Støre på Statsministers kontor.

Statsminister Jonas Gahr Støre og reineierne kom ut fra frokostmøtet ved 09.00-tiden fredag. Én time etter at reineierne kom til møtet.

På spørsmål fra pressen sa Støre at det som skjer på Fosen, er et pågående menneskerettighetsbrudd.

– Dommen fra Høyesterett slår fast at konsesjonen, sånn som den er gitt, krenker de rettighetene som samene har, etter de konvensjonene vi skal følge. Og at det er et brudd på menneskerettighetene, sa statsministeren.

– Det som Høyesterett har slått fast, er en understrekning av at det er et menneskerettighetsbrudd at samene ikke får utført sin kultur i tråd med tradisjonene, sa han.

Han la til at regjeringen har bedt reindriftseierne om unnskyldning.

Sametingspresident Silje Karine Muotka mener beklagelsen er svært viktig og avgjørende for at man kan komme seg videre i prosessen.

– Den betyr at regjeringen erkjenner at det pågår et menneskerettsbrudd. Det har de ikke villet gjøre til nå, sa hun til NTB da.

Til pressen understreket Støre at det nå blir vurdert hvilke tiltak som må til for å hindre at samenes rettigheter blir krenket. Det er såkalte avbøtende tiltak.

– Det er det vi må ha full oppmerksomhet på. Jeg har sagt at jeg utelukker ikke noen tiltak i den sammenhengen, sa Støre.

– Vi har fått sterke vitnesbyrd om hvordan disse årene har vært, sa Støre. – Det er vi ikke uberørt av å høre.

Jonas Gahr Støre innrømmet at det er et pågående menneskerettighetsbrudd mot reineierne på Fosen.

Avslutter demonstrasjonene i Oslo

Rund et kvarter etter at frokostmøtet var over, sa Fosen-demonstrantene at de fredag avslutter aksjonene i Oslo sentrum. Den drøye uken med protester avrundes med en stille protest på Slottsplassen.

– I dag, på den åttende dagen, har vi bestemt at i dag er vår siste aksjonsdag. Vi er på ingen måte fornøyd med arbeidet regjeringen har gjort til nå, sier aksjonist Ella Marie Hætta Isaksen.

Aksjonistenes klare krav er at vindturbinene på Fosen rives og at landet på Fosen føres tilbake til samene.

Isaksen advarte om at de er «klare til å aksjonere videre hvis regjeringen ikke gjør jobben sin».

Samiske flagg ble grytidlig fredag hengt opp på lyktestolper på Karl Johan. Aktivister hadde nok en gang satt seg langsmed politiets sperringer ved Finansdepartementet.

Hele uken har det vært demonstrasjoner mot vindkraftparken på Fosen i Trøndelag. Demonstranter er i noen tilfeller blitt fjernet av politiet.

– Viktig beklagelse

Reindriftseierne som deltok på frokostmøtet med Støre fredag, sa at de var fornøyd. Det til tross for at det fortsatt ikke er noen forslag til konkrete løsninger.

– Du føler du har kommet et steg videre når du får snakke med ministre og ikke minst statsministeren. At det går rette veien, sa Terje Haugen, lederen av Fosen reinbeitedistrikt til pressen.

Han sa også at de setter pris på demonstrasjonene og støtten de har fått.

– Det vil kreve mye å rive vindmøllene, både tid og penger. Er det verdt prisen når inngrepene i naturen allerede er så store?

– Ja, for oss er det, for vi har dyr å ta vare på. Da må vi ha beiteareal, sa Haugen til Aftenposten.

Reineierne Elise Holtan Pavall Årbogen, Terje Haugen og Sissel Stormo Holtan kom fra Fosen til Oslo denne uken.

– Det foregår reindrift på 40 prosent av Norges areal. Venter dere flere konflikter når man skal fortsette å bygge ut for å oppnå det grønne skiftet?

– Jeg synes det er rart at en vindmøllepark skal få navnet «det grønne skriftet». Det ser ikke så forferdelig grønt ut rundt dem. Det er store naturinngrep. Hvis klimaet er i så stor krise, så nytter det ikke å bygge seg ut av det. Da må en begynne å lære seg ordet «å spare», sa Haugen.

– Det vi mangler er vinterbeite

Reineier Sissel Stormo Holtan fra Nord-Fosen var også med på frokostmøtet.

– Vi har fått bekreftet at de beklager og lytter til det vi har å si, sa hun.

– Er det kommer noe konkrete forslag til en løsning?

– Nei, ingen konkrete forslag. Men de har forsikret at det ikke er for å kjøpe seg tid at de har kommet med en beklagelse. Så får vi nå se.

– Er det bare riving av vindmøllene som gjelder for dere, eller kan dere gå med på andre kompromisser?

– Det vi mangler, er vinterbeite. Det å beklage gir ikke mer vinterbeite. Å betale gir heller ikke mer vinterbeite. Det som gir mer vinterbeite, er å få landet tilbake. Det er utredet i tre rettsrunder, og de har konkludert i Høyesterett med det vi har sagt i 20 år, nemlig at det blir for lite vinterbeite hvis man tar de to områdene i Fosen, svarer hun.

– Hva kan regjeringen lære av denne saken?

– At de slutter med forhåndstiltredelser. De begynte å bygge før saken var ferdigbehandlet i retten.


Vil du forstå Fosen-konflikten bedre?

Slik påvirker turbinene reindriften:

– Det var det beste vinterbeitet vi hadde. Nå har vi ingen uberørte beiteområder igjen.

I en tidligere versjon av saken ble Jonas Gahr Støre direkte sitert på at han hadde sagt følgende om det som skjer på Fosen: «– Det er et pågående menneskerettighetsbrudd.» Dette sa imidlertid ikke Støre. Det riktige er at statsministeren svarte et bekreftende «ja» på spørsmål fra pressen om hvorvidt det er et pågående menneskerettighetsbrudd. Statsministeren sa også at dommen fra Høyesterett slår fast at konsesjonsvedtakene krenker samenes rettigheter, og at det er et menneskerettighetsbrudd at samene ikke får utført sin kultur i henhold til sine tradisjoner. Rettelsen ble utført klokken 11.30 fredag 3. mars 2023.