Norsk fisk blir angrepet hver uke

Den norske laksen blir angrepet fra alle kanter, men støyen når sjelden forbrukerne. Norge har aldri sendt så mye laks ut av landet som i 2005.

I dag legger Eksportutvalget for fisk frem tall for 2005, og lakseeksportørene kan igjen slå i bordet med høye tall målt i både verdi og kvantum. I fjor eksporterte Norge ca. 600 000 tonn laks og ørret til en verdi av over 14,5 milliarder kroner.— Det er viktig å holde fast på at norsk laks har en veldig sterk posisjon blant konsumentene, understreker administrerende direktør Svein Berg i Eksportutvalget.Men alt er ikke bare fryd og gammen. Turbulensen som russisk importstans og amerikanske forskere har skapt de siste dagene, føyer seg inn i rekken av hendelser som har truet omdømmet til norsk laks. I tillegg har laksen de siste årene møtt så hyppige handelsbarrie'rer fra flere av de store markedene - USA, EU og nå Russland - at det nærmest kan beskrives som et mønster.- Det kan synes som en evig rundgang med problemer, men det gjelder ikke alle markeder. Likevel, jo flere land man eksporterer til, jo større sjanse er det for at man møter vansker, sier seniorforsker Arne Melchior ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). En NUPI-undersøkelse i 2002 viste at norske fiskeeksportører hadde problemer med veterinærmyndigheter oftere i USA og Russland enn i andre markeder:- Det kan ligge handelspolitiske grunner bak, men det trenger nødvendigvis ikke å være en sammenheng, sier Melchior.

Som normalt.

De fleste tar imidlertid den siste konflikten med ro. Få virksomheter er så langt blitt påvirket av striden med russerne. Ved Pan Fish-anlegget i Herøy på Sunnmøre - verdens største lakseslakteri - har produksjonen gått for halv maskin de siste dagene. Det er helt normalt på denne tiden av året. Det unormale er at det ikke er snakk om permitteringer.- Vi er litt nervøse for det som skjer i Russland, men det skaper mer støy enn praktiske konsekvenser. Det vil ordne seg og vil ikke påvirke de gode langsiktige linjene, sier daglig leder André Akse ved slakteriet.Rundt 60 000 tonn med laks skal slaktes det kommende året ved anlegget. Det er nesten en fordobling i forhold til i fjor. Ifølge sjefen på slakteriet skal det mer enn russiske veterinærmyndigheter til å stoppe den planlagte fremdriften.- Det er veldig mye negativ informasjonsflyt om dagen, men vi er blitt vant til å håndtere det. Striden rundt den russiske importstansen er bare krusninger på overflaten som så langt ikke har berørt oss på slakteriet, forteller Akse.

Følsomt marked.

Den ti dager lange russiske juleferien har dempet effekten. Normalt selges det svært lite laks til Russland i januar, men blir det ingen løsning når norske og russiske myndigheter møtes 12. januar - noe svært få forventer - kan nervøsiteten begynne å bre seg. Slik uro og turbulens er aksjemarkedet spesielt følsomt overfor.- Så lenge et slikt importforbud varer, vil kursene være lavere enn de ellers ville vært. Men jeg tror ikke dette er noen katastrofe for næringen. De fundamentale forholdene i laksenæringen er utmerket. Det er god etterspørsel, moderat vekst og hyggelige priser, sier analytiker Helge Moen i First Securities.Fem av de seks store børsnoterte fiskeselskapene her i landet har hatt betydelig kursfall den siste uken.Lakseprisene har også falt, fra toppnivået på 28- 29 kroner kiloen før jul til 24- 25 kroner, men det er uklart hvor mye av prisfallet som skyldes importstansen i Russland.- På kort sikt har ikke situasjonen i Russland noen betydning for prisene, men dersom den vedvarer, får vi nok oppleve en effekt på prisene, tror daglig leder Lars Liabø i analyseselskapet Kontali Analyse.

Mattilsynet skeptisk til målingene

Mattilsynet hevder det nærmest er umulig å få laksen til å ta opp så store mengder bly og kadmium som russerne hevder å ha funnet i norsk laks. - Vi stiller oss uforstående til det nivået som russerne mener er funnet i laksen de har undersøkt, sier seksjonssjef Ingunn Midttun Systad i Mattilsynet.Den øvre grensen i Norge og EU for tillatt blyinnhold i fersk fisk er 0,2 mg pr. kilo. Tester i Norge har aldri avslørt mer enn 0,012 mg bly pr. kilo. For kadmium er grensen 0,05 mg pr kilo, men det er aldri funnet fisk med mer enn 0,003 mg pr. kilo.- Russerne har funnet verdier som ligger mellom 100 og 1000 ganger høyere enn det vi noen gang har funnet. Jeg kjenner ikke til analyseresultater som viser noe tilsvarende, og forsøk har vist at det er vanskelig å få fisk til å ta opp så store mengder bly og kadmium selv om man i et forsøk gikk inn for det, sier Systad.

Avvises.

Enda mer skeptisk er Mattilsynet til de amerikanske forskerne som mener å påvise en stor kreftfare ved å spise atlantisk oppdrettslaks, deriblant norsk oppdrettslaks. Både norske og utenlandske matmyndigheter (også USA) har tidligere avvist denne studien og metodene de bruker for vurdering av helserisiko.- Storbritannia har i sin helhetsvurdering konkludert med at man kan spise fet fisk 2-4 ganger i uken, ikke i året, understreker Midttun Systad.Dette støttes også opp av den norske Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) som nå er i ferd med å gjøre en helhetsvurdering av fisk, der både positive, ernæringsmessige fordeler ved fisk og mulig risiko fra fremmedstoffer som miljøgifter vurderes. Resultatet er ventet å være klart om et par måneder, mener professor Janneche Utne Skåre ved Veterinærintituttet.

Daglig leder André Akse (i grønn kjeledress) ved Pan Fish-slakteriet i Herøy forteller at den russiske importstansen skaper mer støy enn praktiske konsekvenser. Ben Rune Larsen, Laila Solbakken og Anita Kvalsund slakter mer fisk enn det som har vært normalt på denne tiden av året.