Henlegger saken etter giftanklager fra høyesterettsdommer

Høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy (67) mener hans daværende kone forsøkte å forgifte ham. Onsdag ble hun avhørt av Oslo-politiet. Fredag ble saken henlagt.

Politiinspektør Per Thomas Omholt i Oslo politidistrikt.

Høyesterettsdommeren hevder han er utsatt for tilførsel av gift fra mai til 18. oktober i fjor. Han mener det er hans nå fraseparerte kone som står bak. Hennes advokat Musharraf Ashraf sier til Aftenposten hun overhodet ikke har forgiftet sin ektemann eller gjort noen forsøk på å forgifte ham.

Onsdag var hun i et to timers langt avhør hos politiet i Oslo, som har etterforsket saken. Fredag ble saken henlagt. Ashraf sier det ikke kom overraskende på henne.

– Hun er svært lettet og glad for beslutningen om henleggelse. Hun har hele tiden hevdet sin uskyld og nå har hun endelig fått en bekreftelse på at saken er henlagt, sier han.

Startet etterforskning

Den 24. oktober i fjor mottok Oslo-politiet en bekymringsmelding fra Skoghøys familie. Bakgrunnen var at han ved to anledninger hadde blitt tatt hånd om av ambulansepersonell og innlagt på sykehus. Siste gangen var 18. oktober i fjor da han kollapset i Oslo sentrum.

I starten av desember opprettet politiet en etterforskningssak og undersøkte flere hypoteser og teorier.

– Politiets etterforskning har hatt som formål å undersøke om det foreligger objektive bevis for det fornærmede hevder eller om fornærmedes tilstand skyldes andre forhold. Politiet har blant annet innhentet legeuttalelser fra Ullevål sykehus for to innleggelser i slutten av 2022, sier politiinspektør Per Thomas Omholt i en pressemelding.

Dommer Jens Edvin Skoghøy sammen med høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie og prinsesse Ingrid Alexandra 21. januar i fjor.

Politiet fikk kjennskap til saken etter de to sykehusinnleggelsene. Dermed har det vært en utfordring å sikre objektive bevis, som blod og urin ved alle hendelsene. Skoghøy har hevdet det ble funnet spor av gift i prøvene på sykehuset den siste gangen han var innlagt. Politiet bekrefter til Aftenposten at det stemmer.

– Ved siste innleggelse ble det sikret og analysert prøver fra både blod og urin. I urinprøven er det funnet spor av et legemiddel. Ikke i blodprøven, sier Omholt.

Politiet vil ikke si hva slags legemiddel det er snakk om. Etter det Aftenposten erfarer er det samme type legemiddel som Skoghøy hevder ble funnet.

– Fornærmedes kone har hatt status som mistenkt og er blitt avhørt av politiet. Hun har forklart til politiet at hun ikke har gjort det hun ble anklaget for og erkjenner ingen straffskyld. Det forelå heller ikke skjellig grunn til mistanke i saken, så vi kunne heller ikke undersøke mobiler og pc-er etter søkehistorikk, sier Omholt.

Jens Edvin Skoghøy har vært dommer i Høyesterett i over 20 år.

For at det skal være skjellig grunn til mistanke må det være større sannsynlighet for at det har skjedd, enn at det ikke har skjedd.

– Her var det grunn til mistanke, men ikke sterke nok bevis for å ha skjellig grunn til mistanke. Vi har hans forklaring og funn av legemiddel, sier Omholt til Aftenposten.

Saken er dermed henlagt av påtalemyndigheten på grunn av bevisets stilling. Det er ikke bevismessig dekning for at kvinnen har gitt Skoghøy stoffer som har ført til den tilstanden han befant seg i.

Advokat Musharraf Ashraf sier kvinnen føler hun ble forhåndsdømt, og at enkelte medier har presentert saken uten å høre hennes versjon. Aftenposten har beklaget at avisen trykket dommerens påstander uten først å ha kommet i kontakt med ektefellen.

– Det har vært tungt for henne å være i politiets, og ikke minst medienes, søkelys. Hun reagere særlig sterkt på at den angivelige fornærmede først og fremst har benyttet seg av mediene for å fremme anklagene. Hun er klar på at han, i kraft av sin posisjon som dommer i Høyesterett, burde gått til politiet med en anmeldelse isteden, sier Ashraf.