Minst 35.000 avisabonnenter kan miste avisen lørdager

Aftenpostens sjefredaktør er svært bekymret for konsekvensene når en ny leverandør overtar avisdistribusjon fra Posten lørdager.

«Dear Mark Zuckerberg», skrev Aftenposten-redaktør Espen Egil Hansen i et personlig brev til Facebook-gründeren 9. september. Fra november kan mange abonnenter gå glipp av forsider som dette på lørdager.
  • Karen Tjernshaugen

Minst 35.000 norske avisabonnenter ser ut til å miste avisen på lørdager fra november.

Det viser tall fra Mediebedriftenes Landsforening og helthjem-nettverket.

Fra den datoen overtar selskapet Kvikkas distribusjonen av aviser som tidligere er blitt levert av Posten på lørdager.

– Dette er kritisk for norske aviser. En tredjedel av det opplaget som til nå har gått ut med Posten lørdager forsvinner, sier sjefredaktør i Aftenposten Espen Egil Hansen.

For de 128.000 avisabonnementene som til nå har vært levert med Posten, er situasjonen slik ifølge de nye tallene:

  • 57 prosent av avisene vil bli distribuert.
  • 27 prosent av avisene vil ikke bli distribuert.
  • For 16 prosent av abonnentene er situasjonen fortsatt uavklart. Det jobbes med løsninger.

Minst 2600 Aftenposten-abonnenter berørt

For Aftenpostens del ser det ut som minst 2600 abonnenter vil miste leveringen av papiravisen lørdager fra 5. november.

– Dette er ikke norske avisers feil, men Samferdselsdepartementet. En kan spørre seg om de har gitt anbudet til et selskap som har budt for lite og levert et anbud som ikke var realistisk, sier Hansen.

Da postleveringen ble kuttet ut lørdager, ble det sagt at dette ikke skulle få konsekvenser for avisleveringen i distriktene.

De nye tallene viser et annet bilde.

– I Norge er lørdagsavisen ukens viktigste. Alle aviser har sine største utgaver da, og det er tradisjon for at store saker publiseres denne dagen. Vi må regne med at en del av dem som nå rammes tilhører enn eldre generasjon som ikke er så digitale. Dermed blir dette også et samfunnsproblem. Situasjonen må ryddes opp i umiddelbart, krever Aftenpostens sjefredaktør.

Mange i nord rammes

De nye tallene viser at om lag halvparten av avisene Posten har levert ut til nå vil nå frem til Aftenposten-abonnentene som før.

For 43 prosent av de tidligere postleverte-avisene ser det ikke ut til å finnes noen løsning.

– Mange av dem som ikke vil få avisen på lørdager er bosatt i Nord-Norge. Det er også en del abonnenter på Nordvestlandet som vil miste lørdagsleveringen, sier Karl Vestli, direktør for brukermarked i Schibsted Norge abonnementsmedia.

Også de som får levert til en postboks i dag mister avisen.

– Får de som mister papiravisen lørdag en reduksjon i abonnementsprisen?

– Dette er ikke avklart ennå. Vi jobber fortsatt med å få på plass løsninger for flest mulig. Vi vil ta kontakt med de abonnentene som blir berørt når vi vet akkurat hvem dette er, sier Vestli.

Nye steder og tider for innlevering av aviser

Levering av aviser til abonnenter i Norge er delt i to: helthjem-avisbudene dekker 85 prosent av adressene. Avisene deles ut på natten og er normalt levert før kl. 07:00.

Posten dekker de ca. 15 prosentene som helthjem-nettverket ikke dekker med dagdistribusjon.

Selskapet Kvikkas vant i sommer anbudet med å levere lørdagsavisene som tidligere har vært distribuert av Posten.

Med Kvikkas blir lørdagsdistribusjonen endret både på grunn av nye innleveringssteder og nye innleveringstidspunkt. Transporttiden fra trykkeriene til innleveringspunktet øker i de fleste tilfellene.

Møte med departementet denne uken

Mediebedriftenes landsforening (MBL) følger situasjonen knyttet til lørdagsdistribusjon tett.

MBL hadde tidligere denne uken møte med Samferdselsdepartementet der de uttrykte sterk bekymring.

– Vi ga klar beskjed om at omleggingen ser ut til å få store konsekvenser for dem som tidligere har fått lørdagsavisen distribuert med posten, sier administrerende direktør i MBL Randi Øgrey til Aftenposten.

– Vi har det ganske tøft med krevende tider for vår bransje nå. Da trenger vi ikke at noen legger stein til den byrden, mener hun.

Øgrey viser til at stortingsvedtaket om nedleggelse av postombæringen på lørdager la klare føringer om at distribusjon av aviser på lørdager til distriktene måtte sikres på en god måte.

– Her er det et stort sprik mellom politisk vedtak og det som blir de praktiske realitetene, påpeker MBL-direktøren.

Hun oppfordrer Samferdselsdepartementet til å følge opp Kvikkas så tett de kan i tiden fremover og mener også man bør vurdere en bedre kompensasjon av merkostnader knyttet til distribusjon som mediebedriftene får.

Samferdselsdepartementet: – Mål at alle skal få avisen

Samferdselsdepartementet svarte ikke på Aftenpostens henvendelse før denne avisen gikk i trykken søndag.

Til Helgelands Blad sa statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reynolds fredag dette om overgangen fra Posten til Kvikkas:

– Vi har to uker igjen. Noen huller har oppstått, og nå jobbes det med å tette disse hullene. Vi er et felles mål om at alle skal få avisen.

Kan du garantere det?

Det er målet vårt. Det skjer mye her nå.