Norge

Riksadvokaten: - Fedre og mødre må snakke med sine sønner

  • Kjetil Østli
  • Thomas Olsen
    Journalist
– Om man ikke anmelder voldtekt, er det ikke bare en fallitterklæring for politi- og påtalemyndighet. Det er en fallitterklæring for oss som samfunn, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch.
  • Det er en fallitterklæring for både rettssystemet, samfunnet og forholdet mellom kjønnene at kvinner ikke anmelder, mener riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Er det noen vits å anmelde voldtekt? En rekke voldtektsofre og eksperter har fått spørsmålet. Svarene de gir er et nederlag for rettsstaten Norge. Aftenposten vil i en serie saker skrive mer om temaet.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har fulgt overgrepssaker i snart 40 år. Han liker ikke det han ser i dag.

Det til tross for at han har brukt mye tid som riksadvokat på å bedre og intensivere politi og påtalemyndigheters arbeid med seksuelle overgrep.

For ti år siden satte riksadvokaten søkelys på den høye frifinnelsesprosenten innen voldtektssaker. Senere er etterforsknings— og påtaleinnsatsen utredet. Og de siste årene har voldtekt toppet riksadvokatens prioriteringsliste til statsadvokater og politi.

— I dag er det bred oppfatning i politiet at det er en riktig prioritering. Flere steder jobbes det nå systematisk med dette av dedikerte medarbeidere og dyktige etterforskere. Vi ser at det blir flere seksuelle overgreps-team og øremerkede politijurister. Dette er en utvikling vi vil skal akselerere ytterligere, sier Busch.

Les lengre artikkel her.

LES OGSÅ:

Les også

  1. Politiet får stryk for dårlig voldtektsetterforskning

Les mer om

  1. Voldtekt