Norge

PST varsler ikke kommunene om farlige Syria-krigere

PST-sjef Benedicte Bjørnland sa mandag at tjenesten kun deler informasjon om hjemvendte Syria-farere dersom de mener personene ikke utgjør en trussel.

Kommuner som mottar hjemvendte Syria-farere, blir ikke varslet dersom personene blir ansett som en trussel. Hvis de er ufarlige, kan derimot PST si fra til kommunene.

  • Andreas Slettholm
    Andreas Slettholm
    Kommentator

Opplysningene kom frem på det politiske toppmøtet for forebygging av radikalisering i regi av KS mandag.

Benedicte Bjørnland, sjef i Politiets sikkerhetstjeneste, redegjorde for ansvarsfordelingen mellom Politiets sikkerhetstjeneste (PST), lokalt politi og kommunene.

Representanter fra flere kommuner var svært opptatt av hvilke rutiner PST har for å si fra om hjemvendte Syria-krigere.

I de tilfeller hvor PST er tungt inne i saker som angår hjemvendte krigere, og i tillegg sitter på høyt gradert informasjon om vedkommende, kan de ikke formidle det til kommunen.

I de tilfellene er det vår virkemiddelpakke som slår inn, sa Bjørnland på konferansen.

Avgraderer informasjon

Dersom det er snakk om Syria-krigere PST ikke er bekymret for, vil sikkerhetstjenesten derimot kunne varsle.

— Hvis vedkommende ikke har intensjon og kapasitet til å gjennomføre en voldshandling, sitter man egentlig igjen med en krigsveteran. Der vil vi kunne avgradere informasjon, og varsler kommunen via politiet, fordi vi tenker at det kan være andre instanser som bør følge opp personen, sa Bjørnland.

Det politiske toppmøtet om forebygging av voldelig ekstremisme arrangeres av kommunenes interesseorganisasjon KS. Representanter fra rundt 30 kommuner deltar, og også statsminister Erna Solberg og justisminister Anders Anundsen deltar.

Reagerer på manglende varsling

Flere av de fremmøtte representantene reagerte på PSTs redegjørelse på dette punktet.

Både byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H) i Tromsø, Trondheims ordfører Rita Ottervik (Ap) og kommunaldirektøren i Fredrikstad stilte ytterligere spørsmål til PST om varslingsrutinene rundt hjemvendte Syria-farere.

— Er det slik at disse personene da settes i varetekt, spurte Ottervik.

Det avkreftet PST-sjefen.

— Vi kan ikke putte dem som kommer tilbake fra Syria i varetekt. Den informasjonen vi sitter på er ikke bevis, det er høyt gradert etterretningsinformasjon om personer som har vært i Syria og kommet tilbake. Og i de tilfellene der det er en tung bekymring fra PST, legger vi ikke ansvar over på kommunene, sa Bjørnland.

- Ikke kommunenes ansvar

Hun påpekte at 90 prosent av informasjonen PST sitter på er sikkerhetsgradert, og at den kan stamme fra for eksempel samarbeidende sikkerhetstjenester.

Hun understreket at de personene som ble ansett som en trussel, er PSTs ansvar, og ikke kommunenes ansvar.

— Det er først når vi har en «restbekymring» vi kan avgradere informasjonen. Å dele informasjon med utenforstående kan i verste fall sette kilder i fare, og vi kan ikke dele den fordi «det er kjekt å vite», sa Bjørnland.

Rekruttering over hele landet

Les også

Som Aftenposten skrev i januar

, har et mindretall av kommunene arrangert dialogmøter i tråd med Erna Solbergs oppfordring til 23 kommuner i høst.Flere av disse varslet da at de vil intensivere arbeidet etter dagens politiske toppmøte.

Bakgrunnen for Solbergs redikaliseringsbrev er blant annet PSTs bekymring for at rekruttering til radikal islam

Les også

  1. nå skjer over hele landet.

  2. Gjengleder fra Oslo skal ha reist til Syria

  3. Flere må med i kampen mot radikalisering

  4. PST fryser kontoene til norske Syria-farere