Steile fronter mellom partene i sykepleierstreiken

Nesten tre av fire sykepleiere i Kreftforeningen streiker fra mandag. De mener de har fått liten respons fra arbeidsgiveren.

Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix
  • NTB

– Det er ingen kontakt mellom partene og slik jeg ser det står det ganske stille, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund (NSF) til NTB.

Ytterligere fire sykepleiere i Kreftforeningen tas ut i streik mandag. Dermed er 25 av de 34 ansatte sykepleierne tatt ut i streiken – som har pågått siden 22. mai, da 19 sykepleiere gikk ut i streik.

Streiken rammer Kreftforeningens kontorer i Oslo, Bergen, Kristiansand, Hamar, Trondheim og Tønsberg. Fra mandag er bare ni av foreningens sykepleiere i jobb.

– Kreftforeningen vil få problemer med å gjennomføre noen av planene de har fremover, understreker By.

– Ta kontakt

Sykepleierne i Kreftforeningen streiker for å beholde sykepleieavtalen, som de mener de mistet da Kreftforeningen gikk fra arbeidsgiverforeningen Virke til NHO Abelia i fjor. I det nye avtaleverket er sykepleierne ansett for å være funksjonærer, og sykepleierne mener de mister både streikerett og minstelønnssatser. Hittil har det NHO og NSF ikke klart å bli enige om en tariffavtale.

– Arbeidstagerne er ansatt som sykepleiere. Selv om de ikke har pasientkontakt bruker de sykepleierkompetansen aktivt i arbeidet, som når de sitter på kreftlinjene eller koordinerer, forklarer By som oppfordrer Kreftforeningen til å ta kontakt slik at konflikten kan løses.

– Åpne dører

Organisasjonssjef Jacob Conradi i Kreftforeningen sier til NTB at han synes det er beklagelig at streiken utvides, men påpeker at det er NHO Abelia som skal forhandle med NSF.

– De har åpne dører, men de opplever liten vilje til å finne løsninger fra NSF sin side, svarer Conradi som tilbakeviser at sykepleierne mister streikeretten og minstelønnssatser i det nye avtaleverket.

– Ingen ansatte i Kreftforeningen har fått redusert sine lønns- og arbeidsbetingelser etter at vi er blitt medlem av Abelia. Men de har kommet inn i en annen tariffstruktur, sier han og påpeker at sykepleierne i NSF er ansatt med titlene rådgiver og spesialrådgiver – og ikke sykepleier eller funksjonær.

– Takket nei til avtale

Conradi viser til at både NHO og NSF ble enige i en felles nemnd om at Kreftforeningen i hovedsak ikke driver med pleie- og omsorg.

– Derfor har altså NHO tilbudt sykepleierne en annen avtale som tilsvarer den andre forbund i Kreftforeningen har akseptert. Men denne avtalen har NSF takket nei til. Og da er det sånn at ansvaret ligger hos de sentrale partene, poengterer Conradi.

– Jeg har vært med på forhandlinger i mange år, men jeg har aldri opplevd en arbeidsgiver som overhodet ikke har tatt kontakt, sier By.

Ifølge henne møttes de én gang til tvungen megling i slutten av juni og én gang møtte de Conradi i Dagsnytt 18.