Norge

Statsadvokaten vil ikke gå videre med ambassadørsaken

Illustrasjonsfoto: Audun Braastad / NTB scanpix

Oslo statsadvokatembeter har hatt samtaler med folk i Utenriksdepartementet og vil ikke forfølge saken rundt hjemkallelsen av ambassadør Stig Traavik videre.

  • NTB

VG skrev fredag morgen at førstestatsadvokat Jørn Maurud, leder for Oslo statsadvokatembeter, avventet en orientering fra UD. Senere på dagen ble det klart at Statsadvokaten vil ikke undersøke saken rundt den tidligere ambassadøren videre, melder NRK.

– Jeg har hatt flere orienteringssamtaler med personer i UD i løpet av dagen. Og på bakgrunn av den informasjonen jeg har fått, er det iallfall min foreløpige vurdering at dette ikke er noe som det er grunnlag for oss å forfølge nærmere, sier Maurud.

I mai i fjor ble ledelsen i departementet varslet om ambassadørens forhold til en kvinne som mottok bistandsmidler til sitt kulturprosjekt i Indonesia, ifølge VG. Departementet opplyser at de brukte tiden på å undersøke påstandene, blant annet ved å koble inn Sentral kontrollenhet. Kontrollenheten har ansvar for å undersøke saker hvor det varsles om og behandles mistanke om økonomiske misligheter.

Konklusjonen på UDs gransking var at Traavik ble hjemkalt fra sin stilling og måtte frasi seg sin ambassadørtittel. Han fikk en stilling som seniorrådgiver i UD – og beholdt lønn og sikkerhetsklarering. Han samtykket i hjemkallelsen, som trådte i kraft 6. desember i fjor. Kvinnen avviser at hun har hatt økonomisk vinning av forholdet, noe også Traavik framholder.

Les også

  1. USAs nye ambassade i Oslo er åpnet

  2. Amerikaner siktet for spionasje til fordel for Kina

  3. Riksrevisjonen mener Regjeringen holdt dokumentene om forholdet til Kina skjult fra arkiver og offentligheten

Les mer om

  1. Utenriksdepartementet (UD)
  2. Indonesia