Norge

Frisør anker hijab-dom til Høyesterett

– Det er viktig for meg ikke å være dømt for diskriminering, når jeg kjemper mot diskriminering, sier frisør Merete Hodne.

Frisør Merete Hodne: Det er veldig viktig for meg ikke å sitte med en dom for diskriminering, så lenge jeg kjemper mot diskriminering.
  • Thomas Ergo

Frisøren Merete Hodne anker altså dommen hun fikk for å ha nektet hijab-kledde Malika Bayan adgang til salongen, melder NRK. Hodne ble dømt både i tingretten og lagmannsretten for å ha brutt diskrimineringsloven. Hun fikk en bot som ble redusert fra 10.000 til 7000 kroner i lagmannsretten.

Hodne sier til Stavanger Aftenblad at Gulating lagmannsrett har tolket hennes utsagn og oppfatninger feil.

  • Før hun ble dømt i Jæren tingrett skrev hun dette på Facebook: «Nå sist nektet jeg å ta inn to hijabkledde damer i salongen min. Ønsker ikke ondskapen inn dørene der jeg kan bestemme....»
Malika Bayan ble nektet frisørtime i salongen til Merete Hodne fordi hun bar hijab.

– Jeg prøvde å si at hijab står for det samme som IS-flagget. Det er en total og forferdelig ideologi, som jeg kaller muhammedanisme. Jeg mener det burde være en selvfølge at jeg fikk anke så lenge dommen virket så usikker som den gjorde.

– Gode sjanser

– Hva har advokaten din sagt om sjansene for å få saken behandlet i Høyesterett?

– Hun mener det er en god sjanse.

– Hvor viktig for deg er det å vinne fram i en eventuell behandling i Høyesterett?

– Det er utrolig viktig for meg å få fokus på at muhammedanismen er en totalitær religion som må bekjempes med alle midler.

– Boten og det at du er domfelt betyr ikke så mye?

– Jo. Det er veldig viktig for meg ikke å sitte med en dom for diskriminering, så lenge jeg kjemper mot diskriminering. Dette er en totalt feil dom, sier Merete Hodne.

Les mer om

  1. Merete Hodne
  2. Hijab
  3. Religion
  4. Diskriminering