Ekspertene jobber på spreng med å teste tenner og skjelett hos asylsøkere

Vergeforeningen frykter strengere tolkning av medisinske alderstester - og at barn som søker asyl dermed kan bli sendt ut av landet.

Unilabs røntgenfotograferer håndledd til unge, enslige asylsøkere for å undersøke skjelettmodningen.

«Samir» er en av mange asylsøkere som ikke ble trodd på at han var mindreårig etter medisinske tester. Han skulle sendes ut. Men nylig fikk han likevel søknaden behandlet i Norge, og nå har han fått midlertidig oppholdtilllatelse.

Mer enn fire ganger så mange enslige, mindreårige asylsøkere kom i juli, og mer enn fem ganger så mange i august, sammenlignet med de samme månedene i fjor. Presset er stort på apparatet som utfører alderstester på unge asylsøkere som UDI er i tvil om alderen på.

I fjor ble 908 aldersvurdert. Av disse hadde rundt én av tre (294) oppgitt å være under 18, men ble funnet å være voksne.

Firedobling av tester til vurdering

– Her jobber vi skjorten av oss for å ta unna økningen i antall aldersvurderinger, sier Jens Grøgaard, daglig leder i Barnesak AS. Den pensjonerte overlegen ved Barneklinikken på Ullevål sykehus arbeider på spreng sammen med en medarbeider for å sammenstille vurderingene gjort ved Odontologisk fakultet ved UiO og Unilabs, som står for henholdsvis undersøkelse av tenner og benmodning av håndledd.

— De to siste ukene av august og frem til nå har vi hatt stor pågang av saker. Bare fra den siste uken i august har vi tatt 60 stykker.

Antallet ligger vanligvis på 16–17 i uken, så vi snakker om nesten en firedobling, sier han.

De gjør jobben offentlige sykehus og Legeforeningen sier nei til:

Les også

En av tre mindreårige asylsøkere får alderen endret

Tannlegene tar dobbelt så mange

Administrerende direktør Tom E. Asp i Unilabs sier at de ikke har problemer med antallet som nå kommer, selv om det er har vært en ganske stor økning siden i sommer.

Det odontologiske fakultet ved UiO har kontrakt med UDI på 30 aldersundersøkelser av tenner i uken.

— Nå tar vi det dobbelte, opptil 60, som en prøveordning frem til 1. oktober, sier Sigrid Kvaal, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk odontologi. – Vi tar sikte på å klare dette som en dugnad frem til nyttår, da vår kontrakt går ut. Vi strekker oss langt for å kunne hjelpe.

Ble psykisk syk etter opphold i voksenmottak

«Samir» viser ingen tegn til glede etter at han fikk vedtaket om midlertidig opphold i tre år. – Jeg vet ikke om han har forstått dette, sier den tidligere vergen hans, nå fullmektig, Tom Lindberg.

- Aldersvurderingen har hatt dramatiske konsekvenser for «Samir». Han ble psykisk ødelagt av ventetiden og oppholdet med fremmede, godt voksne menn på transittmottaket på Haslemoen, sier han.

Både broren og den tidligere vergen har vanskeligheter med å nå frem til ham, og er sterkt bekymret.

«Samir» kom til Norge i desember 2013. Selv hevdet han at han var 16 da han kom, men UDI konkluderte med at han er 18. De medisinske alderstestene av tenner og skjelett vurderte ham til 20.

Vergene har lenge vært bekymret for UDIs praksis:

Les også

Alle andre var sikre på at han var under 18 år

Vergene bekymret for strengere praksis

I et brev fra justisminister Anders Anundsen til UDI, som Aftenposten omtalte nylig, ber justisministeren UDI om å utrede blant annet muligheten av å returnere flere barn til det landet de først kom til i Schengen-området. Brevet skapte sterke reaksjoner.

Les om det her:

Les også

Anundsen ønsker å sende flere asylbarn ut av Norge

Etter Anundsens utspill frykter Vergeforeningen at UDI vil følge en mer restriktiv linje når de fastsetter alder på bakgrunn av tann- og skjelettester og andre vurderinger.

Dermed kan man risikere at flere mindreårige det er tvil om alderen til feilaktig blir registrert som voksne, og kan returneres til det første landet de har avlagt fingeravtrykk i – etter Dublin-regelen.

Leder av Vergeforeningen, Hilde Krogh

Les også kommentar:

Les også

«Farlig tilfeldige metoder for aldersvurdering»

— Afghanere og somaliere kommer dårlig ut

— Vi er bekymret. Vi har også tidligere vært kritiske til at UDI i liten grad tar hensyn til andre faktorer enn de medisinske testene når de vurderer alder. Nå tror vi praktiseringen blir enda strengere, fordi de åpenbart er under press for å få flere sendt ut, sier Krogh.

— Mange unge, enslige asylsøkere står nå i fare for å bli returnert til Ungarn og Bulgaria, land der de er registrert med fingeravtrykk, men der de selv ikke har villet søke asyl.

Ofte settes det en alder på dem av myndighetene i disse landene som de selv ikke har oppgitt, men som de senere blir konfrontert med når de kommer til Norge, sier Krogh.

— Vi har i årenes løp observert at afghanere og somaliere kommer spesielt dårlig ut av de medisinske aldersvurderingene.

Les også:

Les også

Hår på fingre, ansiktshår og valpefett skal sjekkes

UDI: – Tolker ikke strengere

Det er ikke noe grunnlag for å si at UDI tolker resultatene strengere enn tidligere, ifølge Hanne Jendal, direktør i Asylavdelingen i UDI.

I en e-post skriver hun: «Vi har økt antallet aldersundersøkelser pr. uke, men økningen er ikke tilstrekkelig til at vi kan aldersundersøke en like stor andel som tidligere. Dette fører til en noe lengre ventetid på å få komme til undersøkelse, samt at noen flere blir unntatt aldersundersøkelse enn ved lavere ankomster. Leveringstiden på resultatene er som tidligere tre uker fra undersøkelsesdato.»

Ble holdt som slave

I «Samirs» tilfelle gjorde akuttinnleggelse på Barne— og ungdomspsykiatrisk avdeling at Utlendingsnemnda avslo retur til Bulgaria da de behandlet anken. Han fikk dermed saken sin realitetsbehandlet av UDI – som nå har kommet frem til at han får midlertidig oppholdstillatelse.

Han har fortalt til UDI at han ble han utsatt for overgrep og holdt som slave i Afghanistan, men at han klarte å rømme derfra og flykte til broren i Norge.

UDI fastslår nå at han står i fare for å bli utsatt for «dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff» hvis han blir returnert til Afghanistan. Men de mener fortsatt at han er over 18 år.

Tall for ankomst av mindreårige asylsøkere til Norge, og for aldersundersøkelser. Tallet aldersundersøkelser for august er ikke ferdig registrert.

— Et hav av forskjell å få status som mindreårig

Lindberg kjemper videre for at UDI skal foreta en ny og grundig vurdering av alle elementene som ble lagt frem om guttens alder.

- Det er et hav av forskjell på å være voksen og barn i den videre prosessen med å bli bosatt og starte et liv i Norge, ikke minst når det gjelder skolegang og utdannelse, sier Lindberg.

Han påpeker at de som møtte «Samir» ved ankomstintervjuet og på ankomstmottaket på Mysebu mente han var mindreårig, og at den medisinske aldersvurderingen ansees som usikker.

Broren ble trodd på alderen

Broren til «Samir» kom til Norge for fire år siden, som 17-åring. I motsetning til broren ble han trodd på at han var mindreårig. Han fikk gå på skole, er nå elektrikerlærling og jobber deltid i butikk. Han klarer seg fint i egen leilighet i Skien, men har hatt det stritt med å ta seg av lillebroren i den perioden han har vært syk og ventet på vedtak.

«Samirs» advokat, Anders Solberg, er meget glad for UDIs vedtak.

— Jeg vil følge opp saken om aldersvurdering videre, og mener momentene Lindberg viser til er relevante. Dessverre har det vist seg meget vanskelig å få UDI til å legge til grunn en annen alder når aldersvurdering er foretatt og vedtak fattet.

Denne artikkelen ble endret i november 2019. Av hensyn til en av de omtalte er noen personopplysninger fjernet fra teksten.