Norge

Narkodømte mener Jensen lokket dem i en felle i flydroppsaken – vil ha saken gjenopptatt

Flere av de dømte i den såkalte flydroppsaken i 1994, øyner nytt håp etter at Eirik Jensen ble funnet skyldig. De dømte mener Jensen brukte Gjermund Cappelen for å lokke dem i en felle.

Da piloten droppet en bag med 13 kilo amfetamin i Olstadtjernet mellom Lillesand og Grimstad i 1993, lå politiet i buskene. Under ledelse av Eirik Jensen ble flydroppsaken rullet opp og mange involverte dømt til lange fengselsstraffer.
  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Gjenopptakelseskommisjonen avviste så sent som mai 2016 en begjæring om gjenopptagelse fra Gunnar Evertsen og Hilmar Bertheussen.

Etter dommen mot Jensen øyner de to et nytt håp om å få saken sin opp.

Evertsen ble dømt til 15 års fengsel for smugling av amfetamin med småfly fra Nederland, mens Bertheussen ble dømt til 8 år og 6 måneders fengsel. «Nordlandsmafiaen» ble gjengen deres kalt.

Den såkalte flydroppsaken ble avslørt i en aksjon ledet av Eirik Jensen. Da en bag med 13 kilo amfetamin ble droppet fra et småfly, lå politiet i buskene. Smuglerne, deres medhjelpere, samt piloten, ble arrestert i timene som fulgte.

– Jeg arbeider nå med en ny begjæring om gjenopptagelse. Grunnlaget er at Evertsen og Bertheussen mener det er brukt ulovlige politimetoder og provokasjon gjennom et samspill mellom politimannen Eirik Jensen og Gjermund Cappelen, sier advokat Bjørn Haugen.

Både den Europeiske menneskerettighetsdomstol og Høyesterett har fastslått at ingen kan straffes for lovbrudd som er fremprovosert av politiet. Både Evertsen og Bertheussen har derfor håp om at en ny rettssak kan føre til frifinnelse.

Les også

I RETTEN: – Cappelen fikk 70.000 av politiet for å komme med informasjon, forklarte Eirik Jensen.

Retten avviste provokasjon

At provokasjon og Gjermund Thorud (Cappelens daværende navn) var et tema da flydroppsaken var oppe i Eidsivating lagmannsrett, kommer klart frem i dommen fra oktober 1994.

To narkodømte i flydroppsaken mener det var Gjermund Cappelen (t.h.) som på oppdrag fra Eirik Jensen la en felle for dem for 24 år siden. Her er Cappelen fotografert i retten tidligere i år.

Bertheussen forklarte i retten det han hadde sagt til politiet, at amfetaminet ble fremskaffet av en nordmann som hadde en spesiell bil, som måtte være Thorud. Politiet hevdet i lagmannsretten den gang at de ikke klarte å finne ham.

«Vedkommende etterforsker har i retten ikke kunnet bekrefte dette. Han har imidlertid gitt uttrykk for at han ikke oppfattet opplysningene som spesielt viktige, blant annet fordi de var vage. Etterforskeren mener han ga uttrykk for at Bertheussen eventuelt burde tenke over saken og hvis mulig gi mer utfyllende opplysninger», heter det i dommen.

I dommen avviste lagmannsretten at det forelå noen provokasjon, slik forsvarerne hadde argumentert med:

«Den bevisførsel som har funnet sted, tilsier ikke at det foreligger noen rimelig og fornuftig tvil om at provokasjon skal ha funnet sted ved noen anledninger.»

Under rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen tidligere i år, kom det frem at Cappelen fikk 70.000 kroner av politiet for sin bistand i flydroppsaken. Det kom også frem at det var Eirik Jensen som ledet politiaksjonen.

Beløpet var det høyeste beløp som er utbetalt til en informant, og det var klarert av den daværende narkotikasjefen i Oslo-politiet, forklarte Jensen.

Les også

LES OGSÅ: Første varsel i politiet om Jensen og Cappelen kom for hele 17 år siden. Det var mange varsler i årenes løp.

Møttes bare måneder før

Hilmar Bertheussen, som fikk 8 års fengsel i flydroppsaken, forteller at han sammen med Evertsen traff Gjermund Thorud bare noen måneder etter at denne var vervet som informant av Eirik Jensen.

– Han ble vervet i mars 1993, i juli ble han satt inn som provokatør – og i oktober satt vi i fengsel, sier Bertheussen i dag.

Han forteller at det var Thorud som tilbød dem, og skaffet, amfetamin av god kvalitet, fordi han hadde gode kontakter i Nederland. Han mener at det må være andre som har vært utsatt for det samme: At politiet lokket med narkotika, satte opp en felle og deretter arresterte dem.

– Hvis vi får en uavhengig gransking av alle de sakene Jensen har jobbet med, kan dette komme frem, mener Bertheussen.

Han har brutt med en lang karrière med kriminalitet og rusmisbruk, og driver i dag med fiske av kongekrabbe i Finnmark.

– Politiet la en felle for oss og brukte Gjermund Thorud, som Cappelen het den gang, sier Hilmar Bertheussen. Han ble dømt til 8 års fengsel i flydroppsaken.
Gunnar Evertsen ble dømt til 15 års fengsel og krever nå saken sin gjenopptatt, fordi han mener seg urettmessig dømt på grunn av ulovlig politiprovokasjon.
Les også

FRA FENGSELET: – Dommen på 15 års fengsel gir meg en slags oppreisning, sier Gjermund Cappelen.

Krevde Cappelen avhørt

Fridtjof Feydt er en av landets mest erfarne strafferettsadvokater, og har i flere tiår hatt sitt virke som forsvarer i Oslo. Da flydroppsaken var oppe i lagmannsretten, var han en av forsvarerne. Med forbehold om at han husker riktig så mange år etterpå, forteller han hva som skjedde da flydroppsaken ble behandlet der.

– Det kom frem opplysninger både i dokumenter og forklaringer om at det var en norsk person som hadde spilt en ikke uvesentlig rolle når det gjaldt planlegging og tilrettelegging, sier Feydt.

– Politiet klarte merkelig nok ikke å finne Gjermund Thorud da vi ba om at han ble avhørt i flydroppsaken. Hvis det forelå en ulovlig provokasjon, kan det uriktig ha blitt idømt mange års fengsel, sier advokat Fridtjof Feydt i dag.

Vedkommende var ikke navngitt, og det var en ganske dårlig beskrivelse av ham. Men så kom det en opplysning om at han kjørte i en 16 ventilers Golf, som det var få av i Norge på den tiden. Det ledet oppmerksomheten hans til Cappelen.

Feydt krevde da at politiet skulle etterforske mer, avhøre personen og fremstille ham i retten, slik at han kunne vitne.

– Han var rett og slett borte

– Vi ventet og ventet, men politiet greide ikke å få tak i ham, merkelig nok. Da sa retten at de ikke kunne vente lenger. Vi måtte derfor prosedere på at det forelå provokasjon, men uten å ha noe konkret. Etter at dom var avsagt, ble vedkommende aldri heller forsøkt avhørt, så vidt vi vet, sier Feydt i dag.

– Det kan ha vært en lovlig provokasjon, men hvis det var en ulovlig provokasjon, kan den ha ført til mange års fengsel urettmessig. Det er fint at noen prøver å få avdekket dette, legger han til.

Les mer om

  1. Eirik Jensen-saken
  2. Eirik Jensen
  3. Krim
  4. Oslo
  5. Narkotika
  6. Politiet