Norge

Forslag om stans kongekrabbefangst i fire måneder

Foreslår å frede kongekrabben i perioder

Flere norske kongekrabbeprodusenter vil frede kongekrabbefisket i perioden mars til og med juni.

  • NTB

Merkevareforeningen Varanger, som representerer flere produsenter, ser med bekymring på ressursødeleggelsene dette fisket medfører i den perioden krabben skifter skall, skriver Fiskeribladet.

Kongekrabben skifter skall i februar-mars. Etter skallskifte er muskelmassen bløt og krabben er ikke egnet for konsum. Det tar vanligvis fire til seks måneder for krabben å bygge opp muskelmassen etter skallskifte. I denne perioden er krabben sårbar.

For lav kjøttfylde

I de siste årene har fisket etter kongekrabbe i skallskifteperioden økt. Det aller meste av disse fangstene må fiskerne sortere ut på grunn av for lav kjøttfylde.

Utsortering om bord på båtene kan føre til skader ved at leggene knekker, eller rives av.

Foreningen viser blant annet til at USA og Russland ikke starter fangsten av kongekrabbe før den har fått god kjøttfylde, det vil si i september-oktober.

Norge er det eneste land som tillater fangst av kongekrabbe i den perioden krabben er mest sårbar. Av hensyn til ressursforvaltning og dyrevern, oppfordrer derfor Merkevareforeningen Varanger myndighetene til å innføre fredning i denne perioden.

Les mer om

  1. Dyrevern
  2. Fredning