Norge

Sykehussengene fulle av influensapasienter

Influensasesongen har rammet hardt denne julen. Bare ved Ahus var 45 pasienter innlagt samtidig i romjulen. Foreløpig er det flest syke i områdene rundt Oslo.

Årets influensasesong er på topp med mange syke
 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

Ialt er 264 personer nå innlagt med influensa på sykehus i Oslo, 40 av dem på Ahus, melder TV 2 onsdag kveld. Forrige uke var tallet ca. 260.

Smittevernoverlege Silje Bakken Jørgensen ved Ahus forteller at antallet som samtidig er innlagt med influensa, er langt høyere i år enn i fjor. Da var maks 18 pasienter innlagt med influensa samtidig.

Dette stemmer med tallene fra Folkehelseinstituttet (FHI). Det er befolkningen rundt Oslo som er mest syke, og forekomsten her omtales som middels kraftig. Enkelte år blir det aldri så mange syke at forekomsten går fra nivå lav til middels.

– I fjor varte sesongen lenge, og den var uten store topper, sier Bakken Jørgensen.

Et døgn ble 45 pasienter med influensa lagt inn ved Ahus.

Både før jul og i romjulen har influensapasienter fylt sengene ved Ahus. Flere dager har mer enn 40 pasienter vært innlagt.

Smittevernoverlegen opplyser at de fleste er godt voksne, mange med kjente sykdommer, som hjerte- og lungesykdommer, fra før.

– Vi har hatt få innleggelser i barneavdelingen, forteller hun.

 • Flere var kritisk syke under vårens influensasesong enn under svineinfluensasesongen

Fantastisk innsats

Tone Ikdahl, viseadministrerende direktør ved Ahus sier de har tiltaksplaner for nettopp slike topper.

– Det er utfordrende driftsmessig, men vi har kontroll på situasjonen, og de som er på jobb gjør en fantastisk innsats, sier hun

Rent praktisk åpnet Ahus et sengeområde med ti senger for å øke kapasiteten da det rant inn med influensapasienter.

– Når det kommer så stor pågang med pasienter har vi hatt dessverre også pasienter på korridor, sier Ikdahl.

Høyere dødelighet enn andre influensavirus

Ifølge smittevernlege Knut Spæren ved Diakonhjemmet er årets sesongvirus forbundet med høyere dødelighet enn andre influensavirus, der de eldste er mest utsatt.

Spæren minner om at det er viktig med gode smittevernrutiner som nøye håndhygiene og rett hosteteknikk.

Ikke host rett på folk! Bruk albuen, oppfordrer smitteleger.

Lege ved Folkehelseinstituttet, Karine Nordstrand, bekrefter at sesongen er tøffere for de eldste.

– Årets dominerende influensavirus, H3N2, rammer eldre mer enn yngre. De er mer sårbare for influensa, og for å utvikle alvorlig sykdom.

Nordstrand sier årets sesong er tidligere enn vanligvis, og at toppen ofte kommer rundt uke 8, mens årets topp trolig kommer rundt nyttår.

– Har noen dødd av sykdommen?

– I år har vi et pilotprosjekt der vi ber intensivavdelingene melde om influensarelaterte dødsfall, og vi har fått innrapportert enkelte dødsfall. Det er ikke uventet at noen eldre eller syke dør av influensa, et tidligere estimat har antydet at rundt 900 mennesker dør årlig som følge av influensa her i landet. Men det er sjelden at unge friske mennesker dør av influensa, fordi sykdommen først og fremst er farlig for dem med kroniske sykdommer eller de eldre, sier Nordstrand.
Fordi intensivovervåkingen er ny av året, kan FHI ikke si noe om flere har dødd i år enn tidligere.

Råd ved virusinfeksjon

Influensa er en virusinfeksjon og går som regel over av seg selv, og man behandler derfor først og fremst symptomene av sykdommen.

En sjelden gang kan imidlertid infeksjonen medføre alvorlig sykdom og lege må kontaktes.

Årets influensasesong er tidligere enn vanlig.

Dersom du er rammet, men ikke trenger lege er det noen få råd som kan hjelpe:

 • Sørg for at den syke får hvile og nok drikke.
 • Febernedsettende medikamenter kan være aktuelt.
 • Både smerter og feber kan dempes med paracetamol

Tamiflu og Relenza er legemidler til behandling av influensa. Behandling kan forkorte sykdomsperioden og mildne sykdomsforløpet, sannsynligvis også redusere risikoen for komplikasjoner. Behandlingen har best effekt når den starter tidlig etter du er blitt syk, innen 48 timer.

Disse bør behandles

Ifølge Folkehelseinstituttet er behandling særlig viktig for personer som tilhører risikogruppene for komplikasjoner, men også personer utenfor risikogruppene bør vurdere å kontakte lege for behandling med antiviralia hvis de føler seg influensasyke.

Ved alvorlig sykdom anbefales det å starte behandling også senere i sykdomsforløpet.

I siste liten, men det er fremdeles ikke for sent å vaksinere seg, selv om det tar to uker før vaksinen virker.

– Er det for sent å vaksinere seg nå?

– Nei, men det tar to uker før den gir effekt. Men hvis man vaksinerer seg i dag, og blir smittet i overmorgen er det for sent. Sesongen varer vanligvis 6 til 8 uker, men vi vet ikke hvordan årets sesongen utvikler seg, sier Karine Nordstrand, ved FHI.

Les mer om

 1. Legemidler
 2. Vaksine
 3. Influensa