Norge

«Årets osloborger» Solveig Ude: – Det bør ikke være frivillig å møte opp med barnet på helsestasjonen

Foreldre som har påført barnet sitt synlige skader kan droppe helsekontroll på helsestasjonen, uten at det får konsekvenser. Solveig Ude mener det bør være en plikt å møte opp med barnet.

Helsesøster Solveig Ude oppdaget blåmerker på seks uker gamle "Jakob" og fikk barnet undersøkt på Ahus. Under blåmerkene skjulte det seg 19 ribbensbrudd. Hun frykter at foreldre som bryter relasjonen med helsestasjonen kan forsvinne ut av systemet og at lignende tilfeller ikke blir oppdaget. (Babyen på bildet er ikke Jakob)
 • Lene Skogstrøm
  Lene Skogstrøm
  Journalist

Nylig pensjonert helsesøster Solveig Ude tar til orde for at kontroller på helsestasjonene bør være obligatoriske, ikke frivillige, som i dag.

– Foreldrene har plikt til å medvirke til at barn deltar i helsekontroller, men det er frivillig om det skal skje på helsestasjonen. Det burde det ikke være, påpeker hun.

Foreldrene kan takke nei på sine barns vegne, men hva med barnets behov? spør hun.

– Dette bør være en rettighet for barnet. Hvis en time avlyses, kan det gå uker før helsesøster ser barnet igjen på grunn av fulle timelister.

Hun legger til at det ofte er naturlige og gode grunner til at foreldre ikke møter.

– Men det finnes dem som skjuler skader og utsetter timen til sår har grodd og blåmerker er borte. Hvor mange barn det dreier seg om, er det ingen som vet, sier hun.

Det er særlig de yngste barna som er utsatt for den alvorligste mishandlingen.

– Ingen følger opp at helsekontrollene gjennomføres

Ude har møtt foreldre som har reagert sterkt da hun foreslo at de skulle dra med barnet på Ahus for å få blåmerker undersøkt.

– Helsesøstre er de eneste som har mulighet til å kikke inn i den private sfære i barnets første leveår, sier Solveig Ude, inntil nylig helsesøster ved Alna helsestasjon - Hvordan skal vi håndtere foreldre som ikke møter opp?

– De ble sinte, følte seg mistenkeliggjort og brøt kontakten med meg og helsestasjonen. De bestemte seg for å ha videre helsekontroller av barnet hos fastlegen, forteller hun.

– Men hvem følger opp at det skjer? Ingen! Det er ikke rutiner for informasjonsutveksling mellom helsestasjonen og fastlegen.

– Vil det ikke gå ut over tillitsforholdet mellom helsesøster og foreldre hvis kontrollerne blir obligatoriske?

– Jeg ser at det er et dilemma mellom å være foreldrenes hjelper og veileder, og samtidig være kontrollør, til og med «angiver». Men helsesøstre har faktisk alle disse rollene, fastslår Ude, og fremhever opplysningsplikten helsepersonell har overfor barnevernet.

Ude har sendt flere hundre bekymringsmeldinger til barnevernet i løpet av sine 34 år som helsesøster. Men det er bare fem foreldrepar som har brutt relasjonen med henne.

– Vi er de eneste som har førstehånds kontakt med familien gjennom barnets første leveår. Vi leter ikke etter feil og mangler, men vil samarbeide om det beste for barnet og familien for å skape tillit og gode relasjoner, understreker hun.

 • KRIPOS-ekspert: – Hvis alle gjorde som helsesøster Ude, ville mer vold mot barn vært avdekket
Kristin Sofie Waldum-Grevbo, leder for Landsgruppen av helsesøstre i NSF, vil ikke at tilbudet på helsestasjonen skal oppleves som en trussel.

Helsesøster-lederen: – Skal ikke oppfattes som en trussel

Udes tanker om obligatorisk helsestasjonskontroll vekker ikke begeistring hverken hos lederen for Landsgruppen av helsesøstre i Norsk Sykepleierforbund eller Barneombudet: De ønsker at det fortsatt skal være frivillig om helsekontrollene foregår på helsestasjonen eller for eksempel hos fastlegen.

– Tilbudet på helsestasjonen skal oppleves som en støtte og hjelp, ikke en trussel. Derfor er prinsippet om frivillighet bra, sier helsesøster-leder Kristin Sofie Waldum-Grevbo. – Men det er viktig at barns rett til helsekontroll overholdes.

– Det bør være et krav om at helsestasjonen må få en formell bekreftelse fra den andre instansen når foreldre velger å gjennomføre kontroller hos fastlegen eller andre steder, mener hun.

I dag hindrer reglene om taushetsplikt utveksling av informasjon mellom instanser i helsevesenet hvis ikke foreldrene samtykker til at det skal gis.

Barneombud Anne Lindboe mener barnevernet bør kobles inn hvis foreldre uteblir gjentatte ganger fra helsestasjonen.

Barneombud Anne Lindboe er heller ingen tilhenger av obligatoriske kontroller på helsestasjonen: – Vi mener det er så god oppslutning om helsestasjonen i dag at det ikke er nødvendig. I de tilfellene der foreldre og barn gjentatte ganger ikke møter opp til time, bør man melde det til barnevernet, sier hun.

Allmennlegeforeningen: Melding krever foreldrenes samtykke

Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen, deler bekymringen til Solveig Ude, men foreningen har ikke tatt stilling til om helsestasjonsbesøket skal være obligatorisk eller ei.

– Det er svært viktig at «risikobarna» blir fanget opp på en god og trygg måte, sier han.

Øren ønsker at fastlegen får en melding fra helsestasjonen hvis foreldrene heller vil ta barnets helsestasjonskontroller hos fastlegen. Slike meldinger blir bare sendt hvis foreldrene samtykker.

Leder i Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, ønsker seg bedre kommunikasjon mellom helsestasjonen og fastlegen.

– Kontroller bør fortsatt foregå på helsestasjonene

– Vi tror at de fleste helsekontroller av småbarn under fem år fortsatt bør gjøres på helsestasjonene, som har god erfaring og systemer for oppfølging, sier han.

Øren understreker at kommunikasjonen mellom fastlegene og helsesøstrene må bli bedre, til barnas beste. – Da vil vi trolig også fange opp flere av hendelsene hvor barn er utsatt for mulig mishandling og vold.

Selv har han jobbet i Nøtterøy kommune som fastlege i mange år.

– Her har vi nå elektroniske meldinger mellom fastlegen og helsesøstrene. Dette bygges nå gradvis ut andre steder i landet, forteller han.

Byråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, er opptatt av at barna ikke faller mellom to stoler og får den oppfølgingen de har rett til.

Byråden: - Her trengs en avklaring

Byråd i Oslo for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen (SV), er ikke sikker på hvilken løsning som er best.

- Men jeg er opptatt av å hindre at noen barn faller mellom to stoler. Foreldrene burde ikke ha mulighet til å stoppe informasjonsflyten, slik at rettigheten spedbarn har til helsekontroller ikke blir oppfylt, sier hun.

Byråden etterlyser en avklaring av rettstilstanden:

- Jeg håper helseminister og barneminister følger dette opp, sier hun.

Les mer om

 1. Barn og unge
 2. Helsestasjon
 3. Foreldre
 4. Barneombudet
 5. Vold