AF Gruppen skal bygge E18 Tvedestrand-Arendal, Nye Veier droppet tyske Hochtief

Korrupsjonsetterforsket tysk entreprenør fikk ikke milliardkontrakt på å bygge E18.

Ingrid Dahl Hovland er sjef for regjeringens veiselskap Nye Veier AS.

Det tyske selskapet Hochtief er bøtelagt for prissamarbeid og etterforskes for korrupsjon i mangemillionersklassen, har både Aftenposten og Dagens Næringsliv fortalt.

Så sent som i november 2013 ble Hochtief bøtelagt for prissamarbeid, skrev Aftenposten nylig.

Torsdag varslet Nye Veier-sjef Ingrid Dahl Hovland at tyske Hochtief ikke får milliardkontrakten på å bygge E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Hovland fremholder at Hochtief ikke falt ut som følge av korrupsjonsetterforskningen rundt selskapet.

Kontrakten, som har en verdi på litt over tre milliarder kroner, gikk til den norske AF Gruppen.

  • Har du tips om denne saken eller andre saker som gjelder samferdselssektoren? Ta kontakt med våre journalister eller bruk vår krypterte varslingstjeneste.

Her er Nye Veier-sjefens begrunnelse

Slik begrunner administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veiers valg av selskap:

– AF Gruppen kom med et gjennomarbeidet og godt tilbud. De hadde god score på seriøsitet, samfunnsansvar og pris.

– Hva var utslagsgivende for at dere droppet Hochtief?

– De har vært ute av konkurransen i sluttfasen på grunn av pris, men også litt på grunn av bearbeiding av tilbud, hvordan de har svart på våre spørsmål underveis i prosessen.

– Har sakene rundt brudd på forretningsetikk spilt en rolle?

– Nei, du vil se av det som legges ut i vår protokoll, at det var stor forskjell mellom Hochtief og de andre entreprenørene.

– Når falt de ut?

– Det er fire-fem uker siden.

– Hva er anbudsbeløpet?

– Kontrakten er på 3,076 mrd, uten mva, sier Hovland.

Har kuttet utgiftsummen med en halv milliard

– Statens vegvesen har operert med et grovt anslag for samlede entreprisekostnader på fem milliarder, inkludert hovedkrysset ved Arendal (Harebakken). Hva er forklaringen på forskjell i beløp hos dere?

– Vi sammenlignet med veiutbyggingsavtalen vi har med Samferdselsdepartementet, og vi ligger en halv milliard under summen som er oppgitt her. Ved å involvere entreprenør og rådgivere tidlig i teknisk utførelse, har vi oppnådd rasjonelle løsninger og lavere kostnader. Markedet er modent for kontrakter i denne størrelsesorden. Ved å bygge ut hele strekningen på 23 km får vi tatt ut stordriftsfordeler gjennom blant annet mer effektiv massehåndtering, noe som gir lavere kostnader og lavere bompengeutgifter for trafikantene.

– Når i 2019 skal veien stå ferdig?

– I oktober 2019, sier Hovland.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøkte Nye Veiers prosjektkontor under Arendalsuka sommeren 2016. Her med ordfører i Tvedestrand, Jan Dukene.

Krangler om siktede selskaper kan avvises

Nye Veiers evaluering av interesserte entreprenører for selskapets tre første veiprosjekter har fått betydelig oppmerksomhet i presse og på Stortinget.

Aftenposten og Dagens Næringsliv har påpekt at flere av kandidatene, norske og utenlandske, har saker på seg for brudd på forretningsetikk. Og at enkelte, som tyske Hochtief og spanske Acciona, er siktet for korrupsjon i mangemillionersklassen.

Flere eksperter, som advokat og spesialist på offentlige anskaffelser, Robert Myhre, professor Petter Gottschalk ved Handelshøyskolen BI og professor Tina Søreide ved Handelshøyskolen i Bergen mener at selskaper som er siktet for alvorlig korrupsjon kan avvises i en slik prosess.

Nye Veier og Jernbaneverket holder fast på at de kun kan avvises om det foreligger rettskraftige dommer mot dem.

Sakene rundt Hochtief og spanske Acciona, sentrale i byggingen av Follobanen og aktuelle for en E18-strekning i Telemark, har også fått samferdselspolitikere til å reagere: Norske selskaper må ikke skrive kontrakter med korrupsjonssiktede selskaper, fastslo KrF.

Statsråden: Nye Veier og Jernbaneverket må bane vei i antikorrupsjonsarbeid

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har overfor kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget understreket at selskaper som Nye Veier og Jernbaneverket må gå i bresjen i antikorrupsjonsarbeid i forbindelse med store, offentlige innkjøp som vei- og banekontrakter.