Norge

«Det offentlige overtar omsorgen for barn uten å kunne tilby alle god nok omsorg ut fra deres tilstand»

Unge som strever med psykiske problemer, bør få bo i små enheter som ligner på hjem, bemannet med fagpersoner fra psykiatrien og barnevern, mener barnepsykiater Terje Lund.

Mange barn og unge får ikke adekvat hjelp med det de strever med av psykiske problemer, mener leder i barne- og ungdomspsykiatrisk forening. Stein J Bjørge

 • Tine Dommerud

En del barn og unge fungerer for dårlig til å bo i fosterhjem. Leder av barne— og ungdomspsykiatrisk forening, Terje Lund, mener man må satse på små hjemlignende enheter knyttet sammen i et nettverk med faglig ressurspersoner i ryggen.

— Det vil være kostbart, men i dag har vi en alvorlig situasjon der det offentlige overtar omsorgen for barn uten å kunne tilby alle god nok omsorgut fra deres tilstand, sier han.

Lund understreker at han er glad for at regjeringen nå fokuserer på helsetilbudet til barn i barnevernsinstitusjoner.

— De har dessverre helt rett i at mange av disse barna ikke får adekvat hjelp med det de strever med av psykiske problemer, sier han.

Levd lenge med omsorgssvikt

Ifølge Lund har en del barn som tas hånd om av barnevernet levd lenge med alvorlig omsorgssvikt. Mange har opplevd at det ikke er noen voksne som kan trygge dem, hjelpe dem, trøste dem, roe dem ned.

— Den som er blitt møtt med vold og overgrep i stedet for trygge grenser og omsorg gjennom store deler av barndommen,vil ha med segdisse erfaringene når de kommer inn under barnevernets omsorg.De kan ha dårlig evne til å regulere sine følelser, noe som f.eks. gir seg utslag i hemningsløse raserianfallutløst av"bagateller".Noen utvikler også en ufølsomhet i forhold til andre mennesker, og kan tilsynelatende være helt likegyldige til konsekvenser av sine handlinger når de føler seg urimelig behandlet, sier han.

- Kan være for krevende

Terje Lund sier barna i neste øyeblikk kan være glad fornær kontaktmed voksne, selv om de ikke kjenner dem godt.

— Dette er uttrykk for at de somsmå barn måtte finne en måte å klare seg på i en umulig oppvekstsituasjon.Ut fra den enkeltes erfaringer og biologiske forutsetninger dannes mønstre for hvordan de forholder seg til nye omsorgspersoner. De somer mest forstyrret i sine tilknytningsmønstre kan værefor krevende for et vanlig fosterhjem, forteller han.

Psykiateren sier at gode løsninger forutsetter at psykiatrikompetansen er integrert i omsorgssituasjonen.

— Det blirdestruktivt å la disse relasjonsskadede barna og ungdommene pendle mellom institusjonsomsorg og institusjonsbehandling. Spesialisthelsetjenesten kan vanskelig tapå seg omsorgsansvaret, og dermed blir det omsorgsbasen som må rustes opp.

Les også:

For få behandlingsplasser til barn og unge med psykiske lidelser

Flere barn med psykiske lidelser i barnevernet

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Horne vil bygge to nye institusjoner for barn og unge som faller mellom to stoler

 2. DEBATT

  Store kompetanseløft i institusjonsbarnevernet | Haakon Cederkvist

 3. OSLOBY

  Inga Marte Thorkildsen om barnevernsbarna som har fått oppreisning: – Vi må ikke lure oss til å tro at de vonde historiene hører fortiden til

 4. NORGE

  110 barn og unge i Norge bor alene og må passes på av én eller flere voksne

 5. DEBATT

  Barnevernet vet ikke nok om barna de tar ut av hjemmet. Dobbel omsorgssvikt for sårbare barn.

 6. NORGE

  Ungdom tvangsplassert på akuttinstitusjon i flere uker: – Uakseptabelt, mener professor i barnerett