Norge

Spesialenheten skal etterforske bergenspolitiet

Spesialenheten for politisaker setter i gang etterforskning av Vest politidistrikt i forbindelse med varslersaken.

Jan Egil Presthus leder spesialenheten.
  • Per Lindberg

Det var VG som først meldte mandag ettermiddag at Spesialenheten skal etterforske saken, skriver Bergens Tidende. Avisen avslørte lørdag at varsleren påsto at spanere fikk beskjed om ikke å gripe inn mot grov narkotikakriminalitet.

Skal klargjøre

Spesialenheten kommer nå til å undersøke om «politiet har unnlatt å gripe inn ved konkret kunnskap om pågående grov kriminalitet, dvs. i situasjoner hvor politiet har hatt en plikt til å gripe inn», skriver Spesialenheten.

Ettersom en slik unnlatelse kan være straffbar, har Spesialenheten bestemt at det er rimelig grunn til å iverksette etterforskning.

Først vil Spesialenheten klargjøre om politiet har unnlatt å gripe inn ved konkret kunnskap om pågående grov narkotikakriminalitet. Dersom det har skjedd, vil Spesialenheten finne ut hvilke direktiver som konkret er gitt, hvem som står bak direktivene og hvilke vurderinger som ligger bak disse.

Hvis det er slik at Vest politidistrikt ikke har grepet inn når politifolk etter loven skulle gjort det, kan det innebære tjenesteunnlatelse. Og da er personer i den lokale politiledelsen blant dem som kan holdes ansvarlig, bekrefter Spesialenheten.

– Hvis slike hendelser har funnet sted, vil det blant annet være behov for å klargjøre hvilke direktiver som konkret er gitt, hvem som står bak direktivene og hvilke vurderinger som ligger bak dem, sier Spesialenhetens leder Jan Egil Presthus.

Lederen for etterforskningsavdelingen, Liv Øyen, vil ikke peke ut en retning for hvor ansvaret for eventuell tjenesteunnlatelse hører hjemme. Straffansvar kan omfatte både enkeltpersoner og politidistriktet på foretaksnivå, understreker hun.

Mulig tjenesteunnlatelse

Øyen bekrefter at Spesialenheten skal etterforske om det er begått brudd på tjenesteplikten i Vest politidistrikt. Den direkte foranledningen er VGs avsløring av den nye varslersaken i distriktet om at ledelsen ga beskjed om at narkotikakriminalitet, også alvorlig narkotikakriminalitet, måtte legges bort. Varselet synes først og fremst å gjelde for perioden 2013-2015.

– Slik saken har utviklet seg, er det helt naturlig at Spesialenheten vil etterforske dette, sier politimester Kaare Songstad.

Han mener det i perioder var uunngåelig å stanse inntaket av narkotikasaker, fordi andre etterforskninger krevde store ressurser. Nå er situasjonen vesentlig bedre, og det er ikke lenger noen nedprioritering av narkokrim, ifølge politimesteren.

– Vest politidistrikt har hatt store restanser over tid, som de nå bygger ned. I tillegg har de alvorlige overgrepssaker som tar store ressurser, og som må prioriteres, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Avslørt i VG

I en reportasje i VG lørdag settes det spørsmålstegn ved om Vest politidistrikts arbeid med bekjempelse av narkotikakriminalitet er i tråd med Riksadvokatens mål og prioriteringer. I reportasjen kommer det frem at en ansatt sendte et skriftlig varsel til politimesteren om dette i april i år.

Varsleren er klar på at han ikke har tillit til måten politimesteren håndterte varselet på. Han er også sterkt kritisk til det han mener er klar nedprioritering av alvorlig narkotikakriminalitet.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) poengterer at selv om ressurssituasjonen oppleves som knapp, så er det distriktenes ansvar å prioritere innenfor de politiske og økonomiske rammene som er lagt – blant annet prioriteringsskrivet fra Riksadvokaten, statsbudsjettet og tildelingsbrevet fra Justisdepartementet.

– Det er alltid krevende å prioritere, men det er ikke sikkert utfordringene er større for Vest politidistrikt enn for andre, sier han.

  • Fagforeningsleder om avsløringen: - Dette er krise.

Avhør i Bergen

Etterforskningen av saken skjer østfra og ikke fra Spesialenhetens avdeling i Bergen.

– Det handler om kapasitet ved avdelingen i Vest. Vi har flere etterforskere i Oslo og Hamar og færre saker enn det tilfellet er i Vest, sier Presthus.

Liv Øyen forteller at arbeidet vil starte med å innhente alt som finnes av dokumentasjon.

– Vi skal gå nøye gjennom materialet og deretter vurdere hvilke etterforskningsskritt vi skal utføre og omfanget av disse, sier hun.

Hun vet ikke hvor lang tid etterforskningen vil ta. Etterforskerne kommer til å reise til Bergen, blant annet for å gjennomføre avhør.

Varselet ble sendt politimester Kaare Songstad i april i år og er siden behandlet av Riksadvokaten. I to likelydende brev til Hordaland statsadvokatembeter og politimesteren i Vest politidistrikt har Riksadvokaten kommentert spørsmålene som varselet reiser i forhold til fastsatte prioriteringer og politiets adgang til å unnlate etterforsking selv om det er rettslig grunnlag for det, ifølge Spesialenheten.

I brevet uttaler Riksadvokaten blant annet at det forutsettes at Vest politidistrikt utfører sitt oppdrag i tråd med sentrale føringer.

Les mer om

  1. Narkovarslersaken i Bergen
  2. Vest politidistrikt
  3. Etterforskning
  4. Politiet