Norge

Minoritetsmenn diskrimineres oftere enn kvinner

Menn med innvandrerbakgrunn blir oftere diskriminert enn innvandrerkvinner, viser rapport fra Institutt for samfunnsforskning.

Sylo Taraku, generalsekretær i Likestilling, Integrering, Mangfold (LIM), mener at minoritetsmenn både blir utsatt oftere for diskriminering, og deltar mer på aktuelle arenaer, enn minoritetskvinner.

  • Ntb

En tydelig tendens viser at menn diskrimineres i boligmarkedet, i skole og utdanning, i arbeidslivet og i møte med ordensmakten, skriver Vårt Land.

Rapporten «Diskriminering av samer, nasjonale minoriteter og innvandrere i Norge» er laget av Institutt for samfunnsforskning på oppdrag for Barne-, ungdoms— og familiedirektoratet (Bufdir).

Les hele saken med abonnement