Norge

Sørum kommunes vedtak: «utenfor fareområde for kvikkleireskred»

For tre år siden mente Sørum kommune, som viste til NGI, at rasområdet var «utenfor fareområde for kvikkleireskred» og åpnet for planeringsarbeid. – Feil forståelse, sier NGI-ekspert.

Tre litauere er savnet i dette kvikkleireraset ved Asakveien i Sørum. Her ser vi en geotekniker i arbeid ved raskanten.
 • Hans Olav Torgersen
 • Olga Stokke
  Journalist
 • Thomas Olsen
  Journalist
 • NTB

Letemannskapene har kun funnet en hanske og en motorsag som kan tilhøre de tre litauerne som er savnet og antatt omkommet etter leirraset i Asakveien på Sørum torsdag ettermiddag.

Seks skogsarbeidere som jobber på en gård i nærheten var i området og drev med skogsarbeid da raset gikk.

Fredag søkte politiet med hunder etter de antatt omkomne på 43 år, 47 og 27 år.

 • Tre litauere antatt omkommet i jordras i Sørum kommune

Usikre på om de vil bli funnet

Raset var 400 meter bredt og nesten 300 meter langt.

Geotekniker Håkon Heyerdahl sier til Romerikes Blad lørdag at raset er så stort at det kan bli vanskelig å finne de tre savnede mennene. Leirmassene har trolig beveget seg over en kilometer fra stedet hvor de tre litauerne ble tatt av raset torsdag.

– Kvikkleiremassene er veldig flytende fortsatt, selv om det er en liten teleskorpe på toppen. Egentlig har vi å gjøre med en islagt sjø av omrørt kvikkleire, så det er veldig komplisert å finne noe her, sier Heyerdahl ved Norges geotekniske institutt (NGI).

Kommunen: «Utenfor fareområde»

På Romerike er det mye kvikkleire, men Sørum kommune ga i 2013 tillatelse til nydyrking og planering på grunnen til Asak gård der skredet gikk.

I kommunestyrets vedtak står det at «Kvikkleirekart fra NGI viser at omsøkt areal ligger utenfor fareområde for kvikkleireskred». Vedtaket ligger på Sørum kommunes hjemmeside.

Ekspert: – Er et risikoområde

NGIs Bjørn Kalsnes, fagansvarlig for i avdeling for risiko, skredgeoteknikk og klimatilpasning, er ikke helt enig i den beskrivelsen.

– Det står utenfor fareområde, er det feil?

– Det tyder på feil forståelse, i hvert fall. Ved inngrep i potensielle kvikkleireområder skal man følge NVEs kvikkleireveileder fra 2014. At området ikke ligger i en definert faresone er ingen friskmelding i så måte.

Ut fra bildene fra rasstedet mener han at det er liten tvil:

– Vi er relativt enige om at dette ser ut som klassisk kvikkleireras.

Kalsnes leder nå samarbeidet mellom Sørum kommune, NVE og NGI. Informasjon om grunnundersøkelser i området er innhentet og det arbeides med nye grunnundersøkelser for å vurdere stabilitetssituasjonen i områder rundt skredet.

Regionsjef Petter Glorvigen i NVE sier til NTB at det er altfor tidlig å konkludere om at menneskelig aktivitet kan ha bidratt til å utløse det massive leirraset.

Det har blant annet i lengre tid vært veiarbeid i området. Den første delen av en ny fylkesvei skulle formelt ha åpnet 22. november. Men torsdag ble deler av veien tatt av leirskredet.

Les også

Se dronevideo av jordraset på Sørum

Ordføreren: – Nå må vi først håndtere ulykken

Ordfører Marianne Grimstad Hansen i Sørum kommune sier at deres fokus er å trygge situasjonen for dem som bor i nærheten og ta hånd om de berørte.

– Ifølge kommunens vedtak til nydyrking på området der skredet gikk, står det at «Kvikkleirekart fra NGI, viser at omsøkt areal ligger utenfor fareområde for kvikkleireskred». Men NGI mener det er feil forståelse, i et område med så mye kvikkleire skal NVEs kvikkleireveileder følges. Vet du om kommunen har gjort det?

– Jeg har ikke mulighet til å svare på det nå. Først må vi håndtere ulykken. Så vil vi naturligvis se nærmere på alt som ligger tilbake i tid, og på hvordan vi skal gjøre det fremover i tid, sier Hansen.

– Men dere kjente til at det er mye kvikkleire i dette området?

– I hele Romerike er det mye kvikkleire. Mange av oss bor på utrygg grunn, det er vi godt kjent med.

– Har kommunens vurderinger vært tilstrekkelig gode i dette tilfellet?

– Vi er veldig gode kunder av geotekniske tjenester. Men det vil alltid være spørsmål om hva som er tilstrekkelig, det tar vi etter hvert, sier ordfører Hansen.

Undersøkt i fjor

Bjørn Kalsnes i NGI sier at det er gjort en god del undersøker i områdene rundt rasområdet, med varierende funn når det gjelder kvikkleire. Nord for rasområdet er det ikke påvist kvikkleire.

– Men områdene sør for rasstedet og på den andre siden av ravinen har man identifisert kvikkleire i grunnen. De siste undersøkelsene ble gjort så sent som i fjor, sier Kalsnes.

Pensjonert bonde Ragnar Klemetsrud på Sørum.

Mange ras

Pensjonert bonde Ragnar Klemetsrud har bodd i det rasutsatte området hele livet. Familiegården grenser til rasområdet. Han sier at det er velkjent at dette er et rasfarlig område.

– På 1960-tallet hugget jeg trær på nedre del av rasområdet, og da jeg kom tilbake til det samme området året etter, var det gått mange ras der. Det har vært mange mindre ras i dette området, sier Klemetsrud.

NVE beroliger folk

Etter skredet på Sørum torsdag har NVE fått flere spørsmål om det er trygt å bo på kvikkleire. – Jeg forstår godt at folk er bekymret, men jeg kan berolige folk, sier regionsjef i NVE Petter Glorvigen. – Så lenge det ikke foregår ukontrollert byggeaktivitet, graving eller at elven graver (eroderer), så er det liten sannsynlighet for at et skred utløses.

Les også

 1. Tre litauere antatt omkommet i jordras i Sørum kommune

 2. 60.000 bor i kvikkleireområder i Norge

Les mer om

 1. Ras
 2. Skred
 3. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 4. Sørum