Norge

Oppretter ankomstsenter for flyktninger i Finnmark

Den gamle militærleiren Vestleiren på Høybuktmoen utenfor Kirkenes blir ankomstsenter for flyktninger.

Hittil i år har over 1200 migranter og flyktninger kommet over grensa fra Russland. Behovet for et nytt mottak med god kapasitet er derfor stort, ifølge UDI. Foto: Meek, Tore

  • Steffen Pedersen Øberg

DSB vil holde en pressebrief klokken 13.00 om intensjonen om å opprette et ankomstsenter for flyktninger i Vestleiren i Finnmark.

Vestleiren ble lansert som et alternativ i starten av september da forsvaret ble bedt av Justisdepartementet om å vurdere hva forsvaret kan bidra med i tilfelle ankomsten av asylsøkere utviklet seg til en masseankomst.

Den gang mente forsvaret det var uaktuelt å innkvartere asylsøkere på anlegg med militær aktivitet, men fant frem fire anlegg hvor dette ikke er tilfelle. Vestleiren var ett av disse anleggene, sammen med Gamle Trandum leir, Myntgata 2 i Oslo, som tidligere huset Miljøverndepartementet, Sydspissen i Tromsø.

Finnmark opplever en voldsom tilstrømning av asylsøkere. På tre dager denne uken har 259 asylsøkere syklet over grensen fra Russland til Finnmark.

Nå har altså Vestleiren blitt utpekt som midlertidig ankomstsenter for å ta i mot flyktninger og andre migranter i Finnmark. Det kommunale transittmottaket, Fjellhallen, med 150 plasser ikke har vært nok, skriver ifinnmark.

— Vi trenger noe som er større enn Fjellhallen. Men det er ikke noe sted folk skal være lenge, folk skal raskt videre. Sivilforsvaret har tatt på seg å være prosjektledelse for å etablere et slikt ankomstsenter, sa UDI-direktør Frode Forfang til avisen mandag.

Les også: Nord-Norge opplever en voldsom flyktningstrøm:

Les også

  1. Flyktningene får tips om Norges-ruten på Facebook

  2. Asyldugnad uten ende

  3. 170.000 migranter til EU på en måned