Norge

Dyrere flyreiser får flyselskapene til å rase

Den nye flyseteavgiften på 80 kroner er urimelig skattlegging og lite effektiv miljøpolitikk, hevder flyselskapene.

Norske flyselskap mener de allerede betaler nok i miljøavgifter.
  • Tor Arne Andreassen
    Tor Arne Andreassen
    Journalist

NHO Luftfart er i harnisk etter at regjeringen og deres støttepartier i går annonserte at de vil innføre en avgift på 80 kroner pr. flyreise.

— Vi betaler allerede en dobbelt miljøavgift, så denne avgiften innebærer en trippel skattlegging, fastslår administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

Torbjørn Lothe mener forslaget om ny flyseteavgift er useriøst.

Han påpeker at luftfarten er den eneste transportnæringen i Norge som er del av EUs klimakvotesystem og at de i tillegg betaler en nasjonal CO2-avgift som utgjør omtrent 500 millioner kroner i året. Den foreslåtte avgiften på 80 kroner pr. reise, både innad i landet og vil dermed innebære en tredje avgift som er begrunnet med miljøhensyn.

— Minimal miljøeffekt

— Det mest håpløse er at det heller ikke gir noen særlig klimaeffekt, sier Lothe. Han begrunner påstanden delvis med at dersom man flyr mindre i Norge, så kan klimakvotene bli brukt et annet sted i EØS-området og delvis med at dersom tiltaket fører til at nordmenn flyr 5 prosent mindre, så vil klimagassutslippene i Norge gå ned med helt marginale 1,5 promille. Å bruke 1,1 milliarder i avgifter for en mikroskopisk klimagassreduksjon er sløsing, sier Lothe.

Han mener de 500 millioner kronene som staten eventuelt får inn på CO2-avgiften heller burde vært brukt på å finansiere produksjon av biodrivstoff til en konkurransedyktig pris.

— Å innføre en slik avgift en uke før grønn skattekommisjon legger frem sitt forslag er ikke seriøst, sier Lothe.

Kaller kutt og fjerning av kutt på bistandsbudsjettet for et skuespill:

Les også

Redd Barna puster ut, SV raser

Uheldig for Distrikts-Norge

— Men er det ikke slik at vi fly for mye her i landet?

— Vi reiser ganske mye med fly fordi vi er lokalisert i periferien av Europa og fordi vi har valgt en desentralisert bosetning i landet vårt. En slik flyskatt vil slå veldig uheldig ut for Distrikts-Norge.

- En nødvendig og riktig avgift

Protestene fra NHO møter liten forståelse i Venstre, som under gårsdagens pressekonferanse tok noe av æren for å ha fått flyseteavgiften inn i budsjettforliket med Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

— Det som forurenser må bli dyrere, sier Ola Elvestuen, som representerer Venstre i Stortingets miljø- og energikomité. - Flyreiser må bli dyrere som del av et grønt skifte.

Ola Elvestuen forsvarer flyseteavgiften på 80 kroner.

Han mener nordmenn fly for mye, og vil særlig til livs de mange flyreisene som folk i Sør-Skandinavia gjør på strekninger som Oslo–Bergen og Oslo–Stockholm.— Det må en betydelig satsing på jernbanen til. Det vil ta tid å få det på plass, men det er riktig med en slik avgift, sier Elvestuen.

— Så en trippel avgift på flyreiser er riktig?

— Ja, det er summen som er avgjørende. Men det er ikke spesielt dyrt å fly i Norge og det blir det heller ikke med denne avgiften.

Aftenpostens politiske kommentator om budsjettforliket:

Les også

«De fire borgerlige partiene var dømt til å bli enige».

— Et typisk SV-forslag

I 2010 kalte Høyre-nestleder Jan Tore Sanner SVs forslag om en flyseteavgift på 100 kroner «en foreldet politikk» og «et typisk SV-forslag», skriver NTB. Men nå innføres altså avgiften på flyreiser på 80 kroner.

Den nye avgiften på flyreiser skal gi staten 1,1 milliard kroner i inntekter per år.

Flyseteavgiften som SV ønsket å gjeninnføre i 2010, var tidligere på 256 kroner, men ble fjernet av Bondevik I-regjeringen i 2001. Høyres Per-Kristian Foss sa før valget at han som finansminister ville fjerne avgiften før han hengte av seg frakken på kontoret.

Twitter: @tor_arnea

Les også

  1. Jubler for homoarkiv i Bergen

  2. Statsbudsjettet: Nå er de fire samarbeidpartiene enige

Les mer om

  1. Luftfart
  2. Miljø