Norge

Kritisk rapport som viser sikkerhetssvikt lekket

Tirsdag møtte statsminister Erna Solberg i kontroll- og konstitusjonskomiteen for å svare på spørsmål knyttet til den kritiske rapporten.

Hverken politiet eller Forsvaret er i stand til å beskytte vitale mål i Norge mot terror, viser en rapport som Forsvarsdepartementet ikke vil offentliggjøre.

  • NTB
  • Aftenposten

Det er Dagens Næringsliv som har fått tilgang på rapporten som Forsvarsdepartementet nekter å offentliggjøre.

Rapporten gir innblikk i hvordan regjeringen har sviktet i oppfølgingen av 22. juli- rapporten, og er et sammendrag av Riksrevisjonens avdekking av Forsvaret og politiets manglende evne til å sikre viktige eiendommer, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasje og kriser.

Riksrevisjonen laget en rapport som etter deres mening skulle være egnet for offentliggjøring. Men dokumentet ble likevel stemplet som konfidensielt av Forsvarsdepartementet, som ikke ønsker å kommentere innholdet.

– Flere enkeltopplysninger som i seg selv ikke er graderte, kan til sammen tilsi behov for å gradere større deler av en tekst eller hele teksten. Forsvarsministeren besvarte spørsmålet om gradering inngående under høringen, opplyser Forsvarsdepartementet til avisen.

  • BAKGRUNN: Fem ting å ta med seg fra da Solberg ble stilt til veggs om beredskapen

Gjenstand for høring på Stortinget

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget hadde denne uken en to dager lang høring om saken. Flere sentrale spørsmål kunne imidlertid ikke belyses i den åpne høringen, og flere komitémedlemmer har ytret ønske om å få gjennomført en lukket høring.

Dagens Næringsliv (krever innlogging) skriver også at Forsvarsdepartementets departementsråd Erik Lund-Isaksen begrunnet hemmeligholdet i et brev til Riksrevisjonen 6. januar.

Han innrømmer der at svakhetene i forsvar og politi er så store at de vil utgjøre en fare for rikets sikkerhet hvis de blir kjent.

  • «Svakheter i Forsvarets arbeid med å sikre og beskytte nøkkelobjekter som kan få betydning for forsvarsevnen og det militære forsvar i væpnet konflikt.
  • Svakheter og mangler i samarbeidet mellom politiet og Forsvaret som gir risiko for at sivile objekter i kritiske situasjoner ikke kan opprettholde sin virksomhet og funksjonalitet
  • Mangler innen Forsvarets etablering av permanent grunnsikring for egne skjermingsverdige objekter, slik det er krav om i sikkerhetsloven og objektsikkerhetsforskriften og tidsaspektet knyttet til etableringen.»

Les mer om

  1. Riksrevisjonen
  2. Forsvarsdepartementet
  3. Terror