Kreftforeningen om Oncolomeds markedsføring: – Ordlyden villeder og forleder mennesker i dyp krise

Etter en klage fra Kreftforeningen skal Forbrukerombudet undersøke om Stavanger-selskapet Oncolomed har villedet kreftpasienter til å kjøpe behandling i utlandet.

Daglig leder Torkel Oftedal i Oncolomed holdt foredrag for Lungekreftforeningen i april.

– Hvorfor skal folk komme til oss? Fordi det er mange muligheter som ikke finnes hjemme, sier Torkel Oftedal til de fremmøtte på et konferansehotell i Stavanger i april 2017.

I salen sitter medlemmer av Lungekreftforeningen, en pasientorganisasjon for lungekreftpasienter og deres pårørende.

Oftedal er invitert til å fortelle om selskapet sitt, Oncolomed, som bistår kreftsyke nordmenn med å finne behandlinger i utlandet.

– De som kommer til oss, har normalt prøvd alt hjemme. De har prøvd cellegift, de har prøvd stråling, de er som regel gitt opp. Men det viktige er å tenke med både hodet og hjertet. Vi sier at hvis vi kan hjelpe én av tre, med utgangspunkt i at de kommer så sent som de gjør, så har vi gjort en god jobb, sier Oftedal.

Kreftforeningen: – Villedende markedsføring

– Oncolomed gir lovnader langt utover det de kan holde. Ordlyden villeder og forleder mennesker som er i dyp krise, mener generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

Kreftforeningen har ettergått Oncolomeds markedsføring på nett og sendte forrige uke en klage til Forbrukerombudet på det de mener er villedende markedsføring.

– De bruker salgsargumenter og reklamespråk som om de selger et fantastisk produkt, men i realiteten tilbyr de en dårlig dokumentert behandling til dødssyke personer. Det opprører meg sterkt. Det er skamløst.

Ryel reagerer særlig på hvordan Oncolomed reklamerer for behandlingen ved den tyske privatklinikken Medias Klinikum, som har hatt 70 norske pasienter de siste årene.

Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel mener Oncolomed bør opplyse bedre om de juridiske og økonomiske konsekvensene ved utenlandsreiser, i og med at behandlingsreiser Oncolomed formidler, som hovedregel må dekkes privat.

Mener Oncolomed gir inntrykk av at de er helsepersonell

I klagen til Forbrukerombudet, som Aftenposten har fått tilgang til, trekker Kreftforeningen frem flere utsagn fra Oncolomeds markedsføring:

«Få tilgang til den beste kreftbehandlingen», «bemerkelsesverdige resultater», «innovative kreftbehandlinger», «høy pasientomsorg», «individuell pasientopplevelse».

– Vi etterlyser dokumentasjon på alle disse påstandene, sier Ryel til Aftenposten.

Kreftforeningen mener dessuten innholdet på Oncolomeds nettsider gir inntrykk av at selskapets ansatte er autorisert helsepersonell. Det er de ikke.

– Man må gjerne formidle slik kontakt selv om man ikke er autorisert helsepersonell. Poenget vårt er at Oncolomeds ordbruk og fremstilling på nettsidene gir et klart etterlatt inntrykk av at de innehar denne fagkompetansen selv om de ikke har det, sier Ryel.

Helsepersonelloven slår fast at ingen må «annonsere virksomhet på en slik måte at det kan gis inntrykk av at vedkommende har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning».

Torkel Oftedal (t.v.) fra Oncolomed i samtale med professor Karl R. Aigner fra Medias Klinikum i Tyskland på møtet i Stavanger.

Står inne for beskrivelsene

Torkel Oftedal i Oncolomed har fått oversendt Kreftforeningens uttalelser i denne saken og et sammendrag av klagen til Forbrukerombudet.

Oftedal opplyser at de står inne for beskrivelsen og tjenestene de tilbyr.

– Vi opplever at de som tar kontakt med oss, er fullt klar over at vi ikke er leger. De tar kontakt med oss fordi vi har en god oversikt over hva som tilbys i andre land. Disse landene tilbyr behandlinger og operasjoner som vi ikke har ressurser til på våre lokale sykehus. Vi er ikke helsepersonell og gir heller ikke inntrykk av at det er vi som gjennomfører operasjonene og inngrepene. Ingen av illustrasjonene eller beskrivelsene på våre nettsider er i nærheten av å skape et inntrykk av at vi har den erfaring og kompetanse som finnes i Europa og USA, sier Oftedal til Aftenposten.

– Hvilke justeringer vil Oncolomed eventuelt gjøre i markedsføringen etter denne klagen?

– Vi jobber kontinuerlig med hva vi forteller i den brede kontakten vi har med dem som tar kontakt med oss. Etter sakene i Aftenposten har vi på nytt gått gjennom hvordan vi presenterer oss. Vi skal bli enda tydeligere på de lovnadene som vi allerede gir. Nettsidene gir lovnader om å få en ny vurdering fra miljøer i for eksempel Tyskland, USA, Storbritannia og andre land. Vi lover å bruke vårt nettverk mot ressurssterke miljøer, og at vi skal være prosjektleder for kontakten mot sykehusene. Det er lovnader vi kan og vil holde også fremover.

Må kunne dokumentere alle påstander

Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth bekrefter at de har mottatt klage fra Kreftforeningen på Oncolomeds markedsføring.

– Vi mener omtalen i Aftenposten, det som kommer frem på Oncolomeds nettsider og klagen fra Kreftforeningen reiser såpass alvorlige spørsmål at vi kommer til å gå inn i saken. Vi kommer til å be om en redegjørelse fra Oncolomed og undersøke om de overholder markedsføringsloven. Dette er et område som har svært stor betydning for folk, og det er usedvanlig viktig å være nøktern og ryddig i markedsføringen, sier Haugseth til Aftenposten.

Markedsføringsloven slår fast at villedende markedsføring er forbudt, og at alle påstander om faktiske forhold, som for eksempel behandlingsresultater, skal kunne dokumenteres.