Norge

Visepolitimester sier han ikke kjente til Cappelen-kontakt

Gjermund Cappelen var registrert som informant for Oslo politidistrikt fra 1990–2010, men det er ikke funnet noen opplysninger om at han har bidratt med viktig informasjon.

Oslos visepolitimester Sveinung Sponheim i retten tirsdag.
  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik

Det opplyste visepolitimester Sveinung Sponheim da han vitnet i tirsdag formiddag. Sponheim var Eirik Jensens sjef i strategisk stab ved Oslo politidistrikt fra høsten 2013 etter at Jensen sluttet på seksjon for organisert kriminalitet på grunn av konflikter med sjefen der.

Spesialenhetens aktor Guro G. Kleppe ville i retten tirsdag vite om Gjermund Cappelen var registrert i politiets etterretningssystem.

– I de gamle systemet var han registrert som informant fra 1990–2010. Det er ikke ført noe i systemet om forholdet mellom Cappelen og Jensen, eventuelt om Cappelen har bidratt i noen sak, sa visepolitimester Sponheim.

  • Spesialenheten mener Eirik Jensen hadde et overforbruk på 1,6 millioner.
Visepolitimester Sveinung Sponheim forklarte som vitne i dag at han ikke visste noe om at Eirik Jensen hadde tett kontakt med Gjermund Cappelen.

Undersøkelser i det nye systemet Indicia, som ble tatt i bruk i 2010, viser ingen spor av Gjermund Cappelen som informant.

– Cappelen er ikke ført inn som informant i det systemet, men det er bekreftet av kollegaer av Eirik Jensen at han hadde Cappelen som kilde på vegne av Oslo Politidistrikt. Heller ikke i det nye systemet har vi kunnet etterspore opplysninger som er oppgitt har kommet fra Cappelen som er knyttet til straffbare forhold eller andre forhold knyttet til kriminalitet eller mulige kriminelle aktiviteter, sa visepolitimesteren.

Jensen hadde havnet i konflikt med sjefen

Han forklarte at han sommeren 2013 fikk en henvendelse fra politimester Arnstein Gjengedal om han kunne ta imot Eirik Jensen for å jobbe i strategisk stab, som Sponheim ledet. Bakgrunnen for endringen var at Jensen hadde havnet i konflikt med sjefen sin, Einar Aas, som leder seksjon for organisert kriminalitet.

– Det hadde sluttet noen med politifaglig bakgrunn, og det var derfor lett for meg å svare ja, forklarte Sponheim, som ikke kjente Jensen noe spesielt godt fra tidligere.

Jensen skulle jobbe med planlegging og strategisk arbeid og skulle fases ut av sin kontakt med informanter og gjengkriminalitet. Informasjon som han fortsatt mottok, skulle føres inn i politiets dataregister og han skulle si fra til Sponheim hvis det var noe viktig.

Klaget på Jensen

Ansatte på org.krim. (organisert kriminalitet) registerte at Jensen fortsatt mottok informasjon og førte det inn, og de klaget til Einar Aas som igjen klaget til Sponheim.

På spørsmål fra aktor Guro G. Kleppe om Sponheim visste noe om den utstrakte kontakten Eirik Jensen hadde fra september og frem til Cappelen ble arrestert 19. desember 2013, svarte han;

– Nei, overhodet ikke, svarte visepolitimesteren.

Eirik Jensen har forklart at hans kontakt med Gjermund Cappelen skjedde fordi Cappelen var kilde og gav ham viktig informasjon om kriminell virksomhet hos andre.

«Snappet opp» den store saken

Han forklarte at han etter hvert «snappet opp» at det var en stor og spesiell kriminalsak på gang. Han ba da om et møte med politimesteren for å bli informert. Saken mot Gjermund Cappelen og hans kontakt med Eirik Jensen ble etterforsket under strengt hemmelighold av politiet i Asker og Bærum og bare noen ganske få i politiet visste om saken.

– Hvordan snapper man opp noe slikt, spurte dommer Kim Heger.

– Etter 40 år i politiet skjønner man stammespråket og skjønner at noe er på gang, sa Sponheim. Da han fikk vite at Jensen var under mistanke, ble han først «satt ut» og han reagerte også på at han ikke hadde fått vite noe. Han forsøkte også å se om han kunne merke noe på Jensen i det daglige arbeidet. .

– Men det kunne jeg ikke, forklarte han. Sponheim hadde også en medarbeidersamtale med Jensen etter at han fikk vite at hans ansatte var mistenkt i en større kriminalsak, men gjennomførte medarbeidersamtalen på vanlig måte.

Les mer om

  1. Eirik Jensen-saken
  2. Krim
  3. Oslo