Norge

En billion til nasjonal transportplan: Forvirret av alle de ulike prosjektene? Her får du den fulle oversikten.

Mye er nytt, og noe er ikke nytt, på skrytelisten til regjerings-og støttepartiene. I denne saken kan du sjekke hvordan det går med «din» vei og jernbane.

Venstres Abid Q. Raja har vært sentral i forhandlingene rundt ny nasjonal transportplan, sammen med Nikolai Astrup (H) til v. Men det var statsminister Erna Solberg (H) som frontet det som er klart fra planen på Oslo S torsdag morgen.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist
 • Olav Eggesvik
  Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Torsdag presenterte regjerings- og støttepartiene deler av Nasjonal Transportplan (NTP) på Oslo S. Stedet for pressekonferansen var ikke tilfeldig:

Nå skal det satses nesten like mye på jernbane som på vei, med tanke på hvor mye penger Regjeringen og støttepartiene vil gi til NTP mellom 2018 - 2029. Ifølge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er beløpet doblet fra 500 milliarder til én billion kroner, sammenlignet med gjeldende Nasjonal transportplan 2014–2023. (NTP rulleres hvert fjerde år.)

Fra arbeider i dagens Oslotunnelen mellom Skøyen og Oslos S. Tunnelen er norsk jernbanes største flaskehals. Nå vil Regjeringen prioritere å bygge en ny tunnel.
 • Ikke én, men to jernbanetunneler pluss én T-banetunnel under Oslo: Det er gjeldende anbefaling fra fagfolkene i Ruter, Veivesenet og jernbanen.

Det nye i Regjeringens transportplan: Nå kommer pengene

Jernbanetunnel under Oslo har vært planlagt, og skulle i beste fall stå ferdig litt ut på 2030-tallet. Nå kommer den tidligst i 2032.

Forskjellen fra tidligere planer og den nye planen er, ifølge Solvik-Olsen og statsminister Erna Solberg (H), at det nå faktisk settes av penger.

Konkrete penger er i all hovedsak det som for øvrig er de håndfaste nyhetene i det som er klart rundt transportplanen, og som ble solgt inn på Oslo S. Dette, i tillegg til prioritering av skipstunnel ved Stad og spleising av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.

– Vi har økt summene til samferdsel fra årlig 40 mrd. til 60 mrd., sammenlignet med de rødgrønne, sier Solvik-Olsen.

– Luftige planer er ikke mye verdt uten at det faktisk kommer penger, sier han.

– Dette er en historisk satsing på jernbane og kollektivtransport, og den grønneste transportplanen hittil, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

– Tog skal være den viktigste og den mest attraktive transporten mellom byene, sier hun.

Ingen av partilederne eller ministeren ønsket imidlertid å svare på hvor pengene skal tas fra, hva som blir statlige bevilgninger og hva som hentes inn gjennom bompasseringer.

For første gang reiser flere kollektivt enn med bil i og rundt Oslo.

På den smekk fulle Østfoldbanen vil det nye Jernbanedirektoratet ha redningsoperasjon med toetasjes tog.

Men hva er egentlig nytt i transportplanen?

NTP-en er altså ikke klar. Det ferdig skrevne dokumentet, med alle sine detaljer, kommer først i april.

Det var mange spørsmål Solberg, Solvik-Olsen, finansminister Siv Jensen, Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide ikke ønsket å svare på torsdag.

Ikke minst rundt hvilke prosjekter som blir ustatt.

Ut fra hva som i dag er kjent om planen har Aftenposten sammen med Solvik-Olsen gått gjennom mange av de viktigste prosjektene for vei, jernbane, luftfart og sjøtransport, og sjekket hva som egentlig er nytt sammenlignet med hva som tidligere er varslet.

Dette er status for de ulike vei- og togprosjektene

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på Oslo S torsdag morgen.

Indre InterCity mellom Oslo og Hamar, Fredrikstad og Tønsberg:

Planlegging og delvis bygging har vært i gang lenge. Alt har skullet stå ferdig i 2024. Målsettingen står fast, men torsdag satt det langt inne å få noen garantier.

Å få på plass mer tunnelkapasitet i Oslo vil gi både lokaltogtrafikken og InterCity et kjempeløft.

Ytre InterCity, til Lillehammer, Halden og Skien:

Som Aftenposten skrev mandag kveld blir ferdigstillelse her skjøvet ut i tid, grunnet prioritering av tunnel i Oslo. Et samlet storting har anbefalt 2030, nå blir det flere år senere.

Det betyr at det snart kan stå klart et flott dobbeltspor mellom Drammen og Holmestrand, og mellom Larvik og Porsgrunn. Mellom Drammen og Larvik vil det (bortsett fra det nye dobbeltsporet Holm-Nykirke) på ubestemt tid være gammeldags, enkeltsporet bane.

Før alt dette er på plass vil mye av effekten av InterCity utebli.

Ringeriksbanen:

Som Aftenposten skrev mandag blir planlagt oppstart utsatt fra 2019 til 2020/21. Dermed blir den ikke klar til 2024, som planlagt. Men igjen sier Regjering og støttepartier at prosjektet blir finansiert, det var det ikke tidligere.

E18 sørøstfra mot Oslo. Snart er strekningen ferdig bortsett fra den mest trafikkerte, mellom fylkesgrensen til Akershus og Vinterbro.

E18 Vinterbro-fylkesgrensen til Østfold:

Her kommer gladnyheten for de som reiser her: Det kommer penger til å fremskynde det siste stykket på E-18 Vinterbro-svenskegrensen i retning Stockholm. Byggingen kunne vært utsatt til 2024, nå blir det oppstart 2018.

Dette risikerte man om pengene ikke hadde kommet.

E18 vest for Oslo:

Solvik-Olsen sier at hele strekningen skal bygges som planlagt. Men det fortsatt åpent om det blir politisk støtte til motorvei med bussfelt og sykkelvei der dette er planlagt av Statens vegvesen.

E18 Vestfold-Telemark-Agder:

Her skrøt Regjeringen av at Nye Veier kom i gang med byggingen Tvedestrand-Arendal onsdag denne uken. Og at ferdigstillelse er fremskyndet til oktober 2019.

Men dette er et prosjekt som i all hovedsak er planlagt av Statens vegvesen. Nye Veier kom langt på vei til dekket bord. Flere andre deler av strekningen blir imidlertid fremskyndet med Nye Veiers inntreden i prosjektene.

E16 Sandvika-Hønefoss:

Skal planlegges og bygges samtidig med Ringeriksbanen. Det er nå klart at motorveien vil stå ferdig før jernbanestrekningen. Solvik-Olsen vil ikke si akkurat når.

E8 i Troms:

Dette var en av nyhetene i NTP: Det kommer penger til denne viktige veien i Troms.

Kø på E18

Blir Rv52 hovedvei nummer to øst-vest?

Alt tyder på at Rv52 blir valgt i tillegg til E134. Men Solvik-Olsen vil ikke konstatere dette nå. Det er fortsatt usikkert om det blir en egen «arm» helt inn til Bergen.

Bro som erstatter Oslofjordtunnelen:

Det er ikke avgjort om det blir et nytt tunnelløp eller bro i området der Oslofjordtunnelen går i dag. Foreløpig har nytt tunnelløp et forsprang.

Bro Moss-Horten:

Det blir ingen bygging her de første tolv årene, ifølge Solvik-Olsen.

E16 Kløfta-Kongsvinger:

Denne kommer Regjeringen tilbake til senere.

E16 på Vestlandet:

En klar nyhet: Det blir ny E16 mellom Arna og Stanghelle, der dagens strekning er svært rasutsatt.

Ringvei Bergen:

Også ringvei Øst fra Arna prioriteres, en planlagt ti km firefeltsvei som skal finansieres med 2,2 mrd. kroner fra staten og 2,3 mrd. i bompenger.

Hordfast:

Også Hordfast (fergefri forbindelse på E39 mellom Stord og Os) skal ifølge Solberg gjennomføres, skjønt overfor NTB understreket statsministeren at man må vurdere kostnadsnivået.

Opprinnelig var det anslått å koste 26 milliarder kroner. Nå er prisen steget til 43 milliarder.

E6 nordover fra Oslo:

Denne kommer Regjeringen tilbake til senere.

Fergefri E39 Vestlandet:

Hordfast og noen flere strekninger er «sikre». Men anslåtte kostnader har føket voldsomt i været bare det siste året, og ifølge Solberg og Solvik-Olsen må man se grundig på dette før man går videre.

En tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen?

Det kommer Regjeringen tilbake til senere.

Ny Flyplass i Bodø:

Her er det nå satt av penger. Flyplassen flyttes lenger fra sentrum.

Sørlandsbanen-Vestfoldbanen:

En sammensmelting her lanseres som en nyhet i NTP.

Men «Grenlandsbanen» har vært utredet i flere tiår, og mange vil være misfornøyd med målet om å ha den ferdig først i 2035. Igjen er forskjellen ifølge Regjeringen at det nå kommer penger.

Trønderbanen (Trondheim-Steinkjer):

En lenge varslet nyhet er at Trønderbanen og Meråkerbanen skal elektrifiseres. Ifølge Regjeringen blir elektrifiseringen fremskyndet, takket være 3,6 milliarder kroner i løpet av de nærmeste årene.

Ifølge Arbeiderpartiet innebærer dette ingen fremskynding i det hele tatt.

Hva er Regjeringen og Arbeiderpartiet uenige om for veier og jernbane?

Vi spurte Ketil Solvik-Olsen og Aps Eirik Sivertsen.

 • Hva har jernbanen selv, jernbanen, Veivesenet, Avinor og Kystverket foreslått til ny Nasjonal transportplan?

Det kan du lese om her.

Dette blir virkningen av transportplanen, om forslagene går gjennom.

Les mer om

 1. Nasjonal Transportplan
 2. E18
 3. InterCity