Politiet skal fortsatt være ubevæpnet, mener utvalgsflertall

Norsk politi skal fortsatt være ubevæpnet, mener flertallet i det regjeringsoppnevnte bevæpningsutvalget. Utvalget har ikke funnet trekk i samfunnsutviklingen som tilsier behov for permanent bevæpning.

Slik ser det ut når norsk politi bærer sitt standardvåpen, pistol.

Det er den tidligere sjefen for politiets beredskapstropp, Anders Snortheimsmoen, som utgjør mindretallet i utvalget.

Han uttaler i den offentlige utredning som utvalget har avgitt, NOU 2017:9, at han er enig i utvalgets vurderinger, men at han legger større vekt på at politiet må være forberedt på det uforutsigbare.

Snortheimsmoen foreslår en bevæpningsmodell med uladet våpen på tjenesteperson, det som kalles «fremskutt lagring på kropp». Han mener at man slik vil ivareta en bedre beredskap og innsatsevne for politiets mannskaper.

I dag: Våpen i bilene

Politiet har i dag en ordning med såkalt fremskutt lagring, der politiets skytevåpen ligger låst i en kasse i politibilen.

Denne ordningen omfatter både pistoler og, for mange patruljebiler, også maskinpistoler. Dette gjør at mange norske politifolk har lettere tilgang til tohånds skytevåpen enn kollegene i både Sverige og Danmark.

Tidligere måtte norsk politi hente våpen på politistasjonen når det var behov.

Bevæpningsutvalget er bedt om å evaluere både ordningen med fremskutt lagring, som i full skala har eksistert siden 2013, og den ekstraordinære perioden mellom 25. november 2014 til 3. februar 2016. Da var politiet midlertidig bevæpnet på grunn av et skjerpet trusselbilde.

Utvalget skriver videre i utredningen:

«Det er ikke funnet trekk ved samfunnsutviklingen som tilsier behov for at politiet bør være bevæpnet i daglig tjeneste. Det foreligger heller ikke dokumentasjon som tilsier at polititjenestepersoner oftere enn før står overfor flere og/ eller mer alvorlige trusselsituasjoner nå.»

Utvalget skriver blant annet dette i NOU 2017:9:

«Utvalget legger til grunn at ingen sikkerhetstiltak vil kunne garantere mot uønskede hendelser, som terror eller andre grusomme handlinger, uten samtidig å bryte med sentrale verdier i samfunnet. Staten har ansvar for å beskytte sine innbyggere, herunder også politiet, men samtidig et ansvar for å sikre at tiltak som settes inn ikke går for langt.»

I sin presentasjon, sa utvalgets leder, Anne Kari Lande Hasle, at norsk politi har skutt og tatt livet av langt færre mennesker enn politiet i Sverige og Danmark, der man har generell bevæpning.

Foreslår å prøve elektrosjokkvåpen

Utvalget foreslår at norsk politi prøver ut elektrosjokkvåpen.

– Utvalget anbefaler at elektrosjokkvåpen utprøves slik at politiet i patruljerende tjeneste får et nytt taktisk våpen som er mindre dødelig enn skytevåpen, sa utvalgsleder Hasle under presentasjonen av utredningen.

– Utslagsgivende for liv eller død

Leder for Politiets Fellesforbund (PF), Sigve Bolstad, håpet at utvalget ville komme frem til motsatt konklusjon.

– Hvis man kommer ut for en skarp hendelse, og det står om sekunder, kan det å være bevæpnet eller ikke, være utslagsgivende for liv eller død, sa Bolstad til NTB tirsdag.

Han mener fremskutt lagring ikke er en god nok ordning.

– Hvis en patrulje blir sendt til en bolig eller en boligblokk på grunn av husbråk, og så plutselig befinner seg midt i en skarp situasjon, da hjelper det lite at våpenet ditt ligger låst i bilen nede på gaten, sier Bolstad.

Kun Frp ønsker generell bevæpning

På Stortinget er det i dag bare Frp som ønsker generell bevæpning av politiet. Arbeiderpartiet har tidligere uttalt at de vil vente på utvalgets anbefalinger før de konkluderer, mens de øvrige partiene er avvisende til bevæpning.

Tunge politifaglige instanser som Politidirektoratet (POD), Politihøgskolen, Det kriminalitetsforebyggende råd og Norges politilederforbund, har også vendt tommelen ned for bevæpning, senest under en høringsrunde i 2014.

Høyre vedtok på sitt landsmøte nylig at norsk politi fortsatt skal være ubevæpnet, men tilføyer:

«når trusselsituasjonen medfører et ekstra sterkt behov for å beskytte befolkningen og viktige samfunnsinstitusjoner, eller på steder og objekter som er særlig terrorutsatt, kan det tillates generell bevæpning av politiet.»

– Dagens ordning med fremskutt lagring fungerer godt, med mulighet til rask bevæpning av politiet, når trusselbildet tilsier det, skriver Hårek Elvenes, stortingsrepresentant og ett av Høyres medlemmer i justiskomiteen, i en e-post til Aftenposten.

Norsk politi avfyrer skudd svært sjelden og Elvenes mener at man ikke skal se bort fra at det kan ha sammenheng med at vi har et ubevæpnet politi.

– Spørsmålet om bevæpning av politiet må imidlertid vurderes løpende i lys av økt terror i Europa, skriver han.

Bevæpningsutvalget har følgende medlemmer:

  • Pensjonist og tidligere departementsråd, Anne Kari Lande Hasle, Oslo (leder)
  • Politiinspektør Kenneth Berg, Tønsberg
  • Pensjonist og tidligere sjef for politiets beredskapstropp, Anders Snortheimsmoen, Asker
  • Professor Liv Finstad, Oslo
  • Politimester Arne Jørgen Olafsen, Oppegård
  • Advokat Anette Vangsnes Askevold, Bergen