Isras-dømte får prøvd saken sin i Høyesterett

Både aktor og de dømte Sandvold-brødrene anket dommen fra Borgarting lagmannsrett etter at Robin A. Vedvik Helmersen ble skadet av en isblokk mars 2010.

Robin A. Vedvik Helmersen (som ble truffet av en isblokk) og moren Rita Helmersen avbildet under rettssaken i Oslo tingrett.
  • Arild Færaas

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at isras-saken skal opp i Høyesterett. Robin A. Vedvik Helmersen ble alvorlig skadet da en stor isblokk falt ned fra taket av en bygård på Frogner 16. mars 2010, og traff ham. Bygården var eid og drevet av brødrene Kenneth og Willy Raymond Sandvold.

Både de dømte brødrene og påtalemyndigheten anket dommen fra lagmannsretten. Der ble brødrene dømt til 60 dagers betinget fengsel i sommer.

Det var en mildere dom enn i tingretten, hvor gårdeier Kenneth og driftsleder Willy Raymond fikk 75 dager og 60 dager fengsel. Den dommen ga dem ubetinget fengsel.

Men dommen i lagmannsretten gjorde verken brødrene eller påtalemyndigheten fornøyde. Aktor anket på grunnlag av straffeutmålingen, men brødrene anket på grunnlag av «lovanvendelsen under skyldspørsmålet og saksbehandlingen». Det var på grunnlag av lovanvendelsen at brødrene fikk anken sin fremmet.

Forsvarer Cato Schiøtz sa til NRK i juni at han ikke var enig i at brødrene Sandvold hadde handlet uaktsomt.

Vedvik Helmersen fikk også en erstatning på 500.000 kroner. Den valgte brødrene ikke å anke i tingretten.

Politiet målte isklumpene fra taket til å være opptil 15 centimeter tykke