Leger frykter at pasienter med annen alvorlig sykdom kvier seg for å ta kontakt

– Vi er stadig mer bekymret for alt som nå kan gå under radaren, sier Marte Kvittum Tangen, fastlege og leder av Norsk forening for allmennmedisin.

– Det er viktig at vi fortsatt får undersøkt de pasientene som trenger det, sier leder for Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen.

Selv om helsevesenet nå prioriterer koronasyke, rammes fortsatt folk av hjerteinfarkt, hjerneslag, kreft og psykiske utfordringer.

Allmennlegene frykter at pasientene er så disiplinerte at de ikke tar kontakt med fastlegen. Dette kan føre til at alvorlig syke ikke får hjelp.

– Det er viktig at vi fortsatt får undersøkt de pasientene som trenger det, sier Marte Kvittum Tangen.

Hun og Nils Kristian Klev, leder for Allmennlegeforeningen, sitter i Legeforeningens beredskapsutvalg.

Les også

Venterom fylles med hostende pasienter – fastleger fortviler

Mye av samtalen med fastlegen foregår nå på nett.

– Fastlegene finnes på kontorene

I forrige uke gikk legene ut og sa at pasientene ikke måtte komme til legekontorene med luftveisproblemer. Anmodningen gjelder fremdeles, men pasienter med alvorlige lidelser og andre sykdommer må ta kontakt med legen sin, understreker de.

– Vi finnes på kontoret selv om de fleste pasientene får konsultasjon på telefon eller via video.

Eksempler på pasientgrupper legene frykter ikke vil ta kontakt, er personer med:

  • hjerteinfarkt
  • hjerneslag
  • nyrebekkenbetennelse
  • svimmelhet
  • kreft
  • psykiske utfordringer
Leder for Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev.
Les også

Intensivoverlege bekymret for folk i isolasjon: De kan utvikle alvorlig sykdom uten å si ifra

– Alle pasienter skal få den hjelpen de trenger, beroliger Marte Kvittum Tangen og Nils Kristian Klev.

– Ta kontakt også ved diffuse plager

Allmennlegenes innstendige budskap til pasientene er at de ikke må la være å ta kontakt ved alvorlige symptomer.

– Det er også slik at diffuse symptomer kan være alvorlig sykdom. Det er nettopp derfor fastlegene har lav terskel for kontakt. Det er vi som har kompetansen til å skille klinten fra hveten, for vi kjenner pasientene og deres sykdomshistorie.

Tangen og Klev sier den store forskjellene på konsultasjoner før og nå, er at de nå er tilgjengelig på alle flater. De oppfordrer derfor pasientene til å bestille time som før, selv om møtene med lege kan foregå gjennom e-konsultasjon, telefon og videokonsultasjon.

Bare onsdag var det minst 8000 videokonsultasjoner.

Minst 8000 videokonsultasjoner på én dag

Onsdag fikk de vite om minst 8000 allmennmedisinske videokonsultasjoner.

– De siste dagene har mange fastleger startet med videokonsultasjoner, og så godt som alle fastleger i Norge har nå etablert et tilbud om legetime via video. Fastlegene gjør sitt aller ytterste for å møte pasienter på en best mulig måte i koronaens tid, sier Tangen.

De to lederne for landets fastleger sier det er viktigere enn noen gang at fastlegene kjenner til pasientenes historie. Forhåndskunnskap om pasientene gjør det lettere å gjøre vurderinger på avstand.

– Vi er der, sier allmennlegene

Det er ikke slik at alle pasienter nektes adgang til legekontoret.

– Dersom legen vurderer at det er behov for tilsyn eller videre utredning og behandling, vil man følge lokale retningslinjer for dette. Noen vil bli invitert til å komme til legekontoret, andre vil bli bedt om å møte på luftveislegevakter.

– Vi ønsker at pasientene skal vite at fastlegen er der for deg – om enn på en litt annerledes måte.