Mads Gilbert: – Høie, fortell hele sannheten, gi oss virkeligheten

Overlege Mads Gilbert mener helsemyndighetene må fortelle hele sannheten om koronaviruset og si åpent og rett ut at viruset også kan ramme unge mennesker hardt.

Professor og lege Mads Gilbert (t.h.) mener helseminister Bent Høie og helsemyndighetene må være ærlige i sin kommunikasjon og si rett ut at også unge mennesker kan rammes hardt – og fatalt – av koronaviruset. Her er de fotografert sammen i 2018.

– Du kan godt havne på intensiven med livstruende lungebetennelse selv om du er 24, 35 eller 55 år. Det må folk få vite. Da vil folk ta dette på større alvor enn man kanskje gjør nå, og dermed ta større forholdsregler som gjør at vi kan unngå smitte og smittespredning, sier overlege Mads Gilbert, spesialist i anestesiologi og akuttmedisin.

Aftenposten har snakket med en annen ledende kapasitet i akuttmedisin torsdag kveld som deler Gilberts synspunkt, men som ikke ønsker å uttale seg under fullt navn.

– Jeg har allerede fått en korreks, så jeg vil ikke si noe nå. Men, ja, helsemyndighetene og Helse sørøst bør snarest begynne å fortelle at koronaviruset også rammer yngre mennesker, sier vedkommende.

Gilbert sier det er skapt et bilde av at det bare er gamle og syke eksklusivt som blir alvorlig syke og dør.

– Det er ikke riktig. Covid-19 er en potensielt svært alvorlig sykdom for alle aldersgrupper. De eneste som synes å slippe billigere unna er barn.

Les også

Alt om koronaviruset: Spredning, symptomer, siste saker, spørsmål og svar

11 under 50 år på intensivbehandling

Torsdag kveld kom den første statistikken om koronainnleggelser i Norge. VG skriver at elleve av pasientene som var innlagt på intensivavdelinger ved norske sykehus tirsdag, er under 50 år. To av pasientene er under 24 år.

Det viser en rapport fra norsk intensivregister (Nif).

Totalt fikk 34 personer intensivbehandling på norske sykehus tirsdag 17. mars. 22 av disse pasientene hadde tilleggssykdommer som kreft, astma og andre hjerte- lunge- og karsykdommer. Det er uklart hvor gamle disse 22 pasientene er.

I USA tyder nye opplysninger på at koronaviruset rammer unge mennesker hardere enn først antatt. Nå advares unge amerikanere mot å tro at de er immune, skriver Washington Post.

Inngangen ved akuttmottagelsen på OUS Ullevål sykehus i forbindelse med korona-situasjonen på sykehuset.

– Middelaldrende og unge folk blir alvorlig syke

Gilbert viser til ferske vitenskapelige studier fra episentre for epidemien som viser at de som ble innlagt med alvorlig og kritisk korona-sykdom også var mange unge og middelaldrende. I en studie fra Wuhan var gjennomsnittsalderen på de med korona-lungebetennelse 51 år og alderen på dem som fikk livstruende komplikasjoner var 59 år. En studie fra Singapore viser at det ikke bare er spesielt gamle og syke som blir kritisk syke av koronaviruset.

– Selvsagt er høy alder og tilleggssykdommer risikofaktorer for død, men vi snakker altså i hovedsak om pasienter godt under norsk pensjonsalder med beskjedne kroniske sykdommer før de smittes. I det store materialet fra Wuhan og Singapore er det middelaldrende og til dels unge folk som blir alvorlig syke. Fordelingen i alder stemmer derfor godt med tallene som i kveld ble kjent der 1/3 av de norske pasientene på intensivavdelingene er under 50 år og 85 prosent er under 75 år, sier Gilbert.

Les også

Redd for smitte? Slik vasker du klær og hjem nå.

– Frykt er bra

Han sier han er overrasket over at FHI i sin daglige statistikkoversikt utelater aldersfordeling, spesielt på dem som er innlagt – og særlig på dem som ligger på intensivavdeling.

– Det som uroer folk mest, er hvis de opplever at noe holdes skjult. Det kan svekke lojaliteten og entusiasmen for de helt nødvendige tiltak med karantene og hjemmekontor osv., hvis myndighetene ikke forteller den fulle og hele sannhet.

Han sier det er sunt med en viss frykt. Det aktiverer en beredskap i folk mot å bli smittet. Og det er grunn til å frykte denne sykdommen.

– Vi skal ikke skape panikk. Vi bør likevel kjenne en viss form for frykt. Det fører til rasjonelle valg. Derfor Høie, gi oss sannheten, gi oss de komplette datene hver dag klokken 12. Det er ikke i strid med taushetsplikten, men i tråd med opplysningsplikten slik situasjonen er!

USA advarer unge mot å tro de er immune

Kunnskapen hvordan viruset rammer har frem til nå basert seg på opplysninger fra utbruddet i Kina. Personer som er over 65 år og/eller har ulike kroniske sykdommer er definert som risikogrupper. Disse anses for å ha høyere risikon for alvorlig sykdom. Dette er også informasjonen norske helsemyndigheter gir på sine nettsider.

Flere rapporter tyder nå på at unge også blir alvorlig syke. 38 prosent av amerikanske koronapasienter som er syke nok til å legges inn, er yngre enn 55 år. Det viser en rapport fra den amerikanske smittevernsmyndigheten, CDC. Rapporten har sett på 4226 tilfeller, mellom 12. februar og 16. mars.

– Vi vil ikke at unge mennesker skal samles, og jeg ser at de samles, inkludert på strender og på restauranter. De skjønner ikke, og de føler seg uovervinnelige, sa president Donald Trump på en pressekonferanse onsdag.

Les også

Debatt: «Korona spør ikke om du er rik eller fattig. Likevel rammer viruset skjevt.»

Professor og overlege ikke overrasket

I Norge har seks personer omkommet som følge av viruset. Alle disse er eldre mennesker. Folkehelseinstituttet har ikke publisert aldersstatistikk for innleggelser av koronapasienter.

Det er verdt å merke seg at et flertall av de smittede i Norge har vært på skiferie i Italia og Østerrike. Hovedvekten av de smittede i dag er mellom 30 og 60 år.

Professor og overlege ved Haukeland universitetssjukehus, Hans Flaaten, er ikke overrasket over at unge er innlagt i Norge.

– Det var sånn under svineinfluensaen og spanskesyken også – det rammet yngre hardt. Denne sykdommen rammer ikke spesifikt yngre, men det betyr ikke at den ikke også rammer yngre, sier han til VG.

Ifølge VGs statistikk har 16 av pasientene var koblet til respirator. 74 prosent av de innlagte pasientene var menn, mens 24 prosent var kvinner.

Setter i sammenheng med tall fra Europa

Washington Post setter de amerikanske tallene i sammenheng med rapporter fra Europa. Mandag sa den franske helseministeren at halvparten av landets 300 innlagte var under 65 år. I Nederland skal halvparten av intensivpasientene ha vært under 50 år.

Noen antagelser forsterkes også av rapporten til CDC. Den viser at over 80 prosent av de døde var over 65 år. Den finner også at personer under 19 år viser mildere symptomer og nesten ikke legges inn.