Enstemmig rett mener Behring Breivik er tilregnelig

Oslo tingrett mener Anders Behring Breivik er tilregnelig og dømmer ham til 21 års forvaring for terrorangrepene 22. juli.

Dette er hovedkonklusjonene fra dommen mot Anders Behring Brevik:

  • Retten at mener Behring Breivik er tilregnelig
  • Skal sone 21 år i forvaring på Ila fengsel
  • Knights Templar-nettverket eksisterer ikke
  • Breivik har mange meningsfeller, men få støtter terror
  • Drapene ble begått på «en særdeles grusom måte»

Enstemmig dom

Dommer Wenche Elisabeth Arntzen og Arne Lyng leste fredag opp dommen mot Anders Behring Breivik.

— Anders Behring Breivik dømmes til forvaring i 21 år med en minstetid på 10 år, sier dommer Arntzen.

Dette er lovens strengeste straff, ettersom en minstetid på 10 år er det maksimale noen kan idømmes.

Dommen er enstemming, og innebærer at retten anser Breivik som tilregnelig. Bakgrunnen for at retten mener dette kan du lese mer om i denne saken.

Behring Breivik smilte da han hørte rettens konklusjon.

Etter at Arntzen leste opp rettens konklusjon, fortsetter hun og fagdommer Arne Lyng med å gå systematisk gjennom dommens punkter. Dommen er svært omfattende og er på totalt 90 sider.

- Hjerteskjærende scener

Arne Lyng gikk systematisk gjennom listen over terroristens ofre, med beskrivelse av hvordan de ble drept eller skadet. Først tok han for seg Regjeringskvartalet, og deretter massakren på Utøya.

— Mange observerte med skrekk og vantro at venner og kjærester ble skutt og drept. Det oppsto hjerteskjærende scener mens folk forsøkte seg å komme seg unna. Noen ble lammet av skrekk da de ble beskutt, noen lot som de var døde, og mange ba for sine liv, leste Lyng.

Mange av rettens aktører var svært preget da beretningene fra Utøya ble gjennomgått. Breiviks forsvarer Vibeke Hein Bæra gjemte ansiktet delvis i hendene, og flere på tilhørerbenkene holdt rundt hverandre og gråt.

I dommen legges det vekt på at samtligere drap ble utført med overlegg, og under det som blir omtalt som «særdeles skjerpende omstendigheter»

Følg opplesingen i vårt direktestudio her

— Tiltalte ønsket å drepe flest mulig i Regjeringskvartalet og alle på Utøya, leste Lyng.

Han sa også at drapene ble utført på en «særdeles grusom måte»

Lyng gjennomgår også konsekvensene av de svært store materielle skadene i Regjeringskvartalet, og hvordan dette påvirket departementene.

— Knights Templar finnes ikke

Punkt tre i dommen handler om opptakten til terrorhandlingen, og Arntzen tok for seg kompendiet og Knights Templar-nettverket.

- Retten finner ikke holdepunkter for at Knights Templar eksisterer, konkluderer Arntzen.

Behring Breivik har selv sagt at han er cellekommandør, tempelridder og fotsoldat for dette nettverket – og at han har møtt medlemmer i Liberia og London. Det er dette nettverket som ba ham om å skrive et manifest, og hans manifest gir en oppskrift myntet på nye medlemmer.

- Tiltaltes fremstilling har stått sentralt i spørsmålet om tilregnelighet. Politiets etterforskning har vist at dette nettverket ikke eksisterer, dette kan være et utslag av vrangforestillinger, leser Arntzen, og varsler at hun vil komme tilbake til dette punktet.

Terroristen følger opplesingen nøye mens han tar notater.

Behring Breiviks oppgitte motiv for å gjennomføre terrorhandlingene har vært at han mener Arbeiderpartiet gjennom innvandringspolitikken er hovedansvarlig for at Norge er blitt et multikulturelt samfunn, og at han frykter at landet skal bli overtatt av muslimer.

Arntzen påpekte at retten legger til grunn at Behring Breivik har mange politiske meningsfeller, men at et fåtall av disse mener terror er et legitimt virkemiddel.

Skal sone

Dommen betyr at Behring Breivik skal sone på en enhet med svært høy sikkerhet på Ila fengsel. Ila fengsel har varslet at de vil begynne å bygge en spesialenhet hvis Behring Breivik ble dømt til forsvaring. Denne enheten vil ha en prislapp på 25 millioner kroner.

Rettens konklusjonen er utfallet Behring Breivik selv har ønsket seg: I går sa forsvarer Geir Lippestad at Behring Breivik selv trodde han ville erklæres tilregnelig og dømmes til forvaring.

Behring Breivik har tidligere varslet at han ikke vil anke en dom som konkluderer med at han er tilregnelig.

Flere Aftenposten snakket med i forkant av dommen, sa at de ønsket at Behring Breivik skulle kjennes tilregnelig.

Les også

- Utilregnelighetsdom vil skape uro

To ulike konklusjoner om tilregnelighet

I retten har aktoratet ved Svein Holden og Inga Beyer Engh lagt ned påstand om at Behring Breivik er utilregnelig og skal dømmes til tvungent psykisk helsevern. De har trukket på konklusjonen fra den første psykiatrirapporten, ført i pennen av Synne Sørheim og Torgeir Husby.

— Vi er ikke overbevist eller sikre på at Behring Breivik er utilregnelig, men vi er i tvil, sa Holden til dommerne under prosedyren 21.juni.

Aktoratet så ut til å reagere med overraskelse da dommen ble lest opp fredag.

- Jeg tenkte at det er var en mulighet til at de kom frem til dette. De har tydeligvis vurdert det annerledes enn oss, sa Engh i en kort kommentar til pressefolkene da retten tok en kort pause.

Etter alt å dømme har dommer Arntzen og hennes meddommere valgt å tillegge konklusjonen fra den første rapporten, mindre vekt.

Her kan du lese argumentene for og i mot tilregnelighet

Det andre psykiaterparet, Agnar Aspaas og Terje Tørrissen, konkluderte med at Anders Behring Breivik ikke var psykotisk under terrorangrepene, men at han lider av narsissisme og en dyssosial personlighetsforstyrrelse.

En smilende Anders Behring Breivik ankom Oslo tingrett like før klokken 10. Kort tid senere ble han dømt til 21 års forvaring.