Norge

Flere politidistrikter hadde ikke slått på varslingssystemet

Nå har Politidirektoratet satt i verk flere tiltak.

Fungerende politidirektør Vidar Refvik (t.v.) og leder for politiets evalueringsutvalg Olav Sønderland orienterte fredag pressen. ERIK JOHANSEN / SCANPIX

 • Randi J. Buckley

Operasjonssentralene i Oslo, Søndre Buskerud og Nordre Buskerud hadde en kø av ubesvarte anrop etter terrorangrepene. ILLUSTRASJONSBILDE: HEIKO JUNGE / SCANPIX

På en pressekonferanse fredag formiddag la fungerende politidirektør Vidar Refvik og leder for politiets evalueringsutvalg, Olav Sønderland, frem en statusoppdatering for politiets politiets evaluering av terrorangrepene 22. juli.

Les også:

Les også

Evaluering: - Politiet kunne vært ved Utøya 16 minutter tidligere

Les også

- Politiet handlet så raskt som mulig

Nødnettet knelte

En del av pressekonferansen dreide seg om læringspunkter, påpekt av de enkelte politidistriktene og politiets særorgan.

 • Noen av disse har nasjonal læringsverdi og følges opp, ifølge Sønderland.

Da bomben smalt i regjeringskvartalet og meldingene om skyting på Utøya kom inn, knelte nødnettet enkelte steder. I Nordre Buskerud politidistrikt, hvor Utøya ligger, var det i begynnelsen bare en person som tok i mot anropene til 112. Til tross for at det etter hvert kom flere operatører til, stod det til enhver tid 40 anrop på vent.

Telefonkø

Mange opplevde ikke å komme gjennom til nødnummeret, og flere som kom gjennom, ble brutt. Anders Behring Breivik forsøkte flere ganger å komme gjennom til politiet, men lykkes kun to ganger. En av disse samtalene ble brutt.

Les:

Les også

- Ringte politiet flere ganger for å overgi seg

 • Det svært høye antall anrop til 112, som en følge av hendelsene i Oslo og på Utøya, førte til en kø av ubesvarte telefonanrop ved operasjonssentralene i Oslo, Søndre Buskerud og spesielt ved Nordre Buskerud, uttalte Refvik på pressekonferansen.

Med bakgrunn i det som skjedde, har Politidirektoratet bedt politiets data- og materielltjeneste sette i verk tiltak for å øke kapasiteten på nødnummer 112.

 • Den tekniske kapasiteten økes slik at det er mulig å besvare minimum syv anrop samtidig.
 • Dette gjelder alle politidistrikter, med unntak av Oslo, som allerede har god kapasitet.
 • I tillegg vil politiet oppgradere antall 112-linjer på enkelte operasjonssentraler. Dette vil bli ferdigstilt tidlig i 2012.
 • Blir antallet anrop for høyt og ikke kan besvares, kan det iverksettes flere tiltak. Blant annet skal man kunne viderekoble anrop, slik at ingen får opptattsignal eller blir brutt.

PC-er var slått av

I tillegg har politidistriktene påpekt utfordringer ved varslingsrutinene internt i politiet, noe som nå forbedres. Blant annet ble ikke politiet på Hønefoss varslet av Oslo-politiet, slik kollegene både i Asker og Bærum, Romerike og Follo ble.

Det kom også frem at flere politidistrikt ikke hadde slått på datamaskinene som blir brukt til nasjonal varsling.

Systemene og PC-ene for nasjonal varsling har heller ikke vært testet regelmessig. Dette er det nå tatt tak i.

Nå gjennomføres tester regelmessig, og rutiner sørger for at man har oppmerksomhet mot systemene.

 • Varslingssystemet ble testet nå i november. Dette ga betydelig bedre resultat, sier Refvik.

Først 77 minutter etter bombeangrepet i Regjeringskvartalet slo Kripos riksalarm. Når den først var sendt, viste det seg at mange av e-postadressene ikke var i bruk, ifølge Bergens Tidende.

I tillegg ønsker ansatte som er involvert i pårørendekontakt bedre opplæring, kommer det frem i rapportene. Den endelige rapporten legges frem i mars 2012.

Les også:

Evalueringsutvalget:

 1. Les også

  Har ikke gjort ett eneste intervju

 2. Les også

  Nekter innsyn i rapportene

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Dette er et av politiets viktigste senter ved store kriser: I store deler av døgnet har det én person på jobb.

 2. VERDEN

  Dette er det vi vet om gjerningsmannen

 3. NORGE

  Fem år etter 22.juli får politiets skarpskyttere lov å skyte fra politiets egne helikopter

 4. NORGE

  22.juli-rapporten filleristet Politi-Norge - nå kommer kritikken av konklusjonene

 5. POLITIKK

  AUF: – Unike sår etter 22. juli-bomben blir borte

 6. NORGE

  Han ledet politiets beredskapstropp 22. juli 2011. Fremdeles mener han at antiterrorarbeidet i Norge har store svakheter.