Norge

Ekspert mener Behring Breiviks ideologi er fascistisk

Terrortiltalte Anders Behring Breiviks tanker kan forklares og finnes igjen i historisk sammenheng, forklarer Terje Emberland fra Holocaust-senteret.

  • Klaus Børringbo
    Leserutviklingssjef

— Disse tankene (Breiviks ideologi, red.anm.) kan fremstå som ganske bisarre, men det kan forklares og finnes igjen i historisk sammenheng, sa Emberland da han torsdag forklarte seg som sakkyndig vitne i Oslo tingrett.

Emberland er seniorforsker og religionshistoriker ved Holocaust-senteret i Oslo.

Ifølge Emberland er det vanskelig å gi et navn til Breiviks ideologi.

— Men etter å ha lest hans manifest, og sett hans forklaring i retten, mener jeg vi kan kalle det fascistisk.

Hybrid

Emberland mener Breiviks ideologi er en slags hybrid. Han henter elementer fra en rekke forskjellige steder, og har en selektiv måte å bruke kilder på.

— Mange av dagens facister er ikke opptatt av teori, men av voldsbruk og symboler. Må de redegjøre for hva de står for, får de problemer, sier Emberland.

Emberland mener det er en underliggende struktur som gjør tenkemåten facistisk .

— Noen kommentatorer har avvist at Breiviks yttringer har en underliggende ideologi, men etter mine studier vil jeg hevde at det er en konklusjon som har et for snevert syn på ideologi, forklarer han.

Verdensbilde

— Uansett hvor bissart Breiviks verdensbilden kan virke, så har han i retten og i sitt kompendium gitt et sammenhengende verdensbilde, som kan kalles facistisk, eller plasseres i en facistisk tradisjon.

- Hva er enkeltelementene, spør aktor, statsadvokat Svein Holden.

— Forestillingen om en konspirasjon, en hemmelig plan, en styrt sammensvergelse for å ødelegge de rådende kultur. Vi står overfor stupet, som er ønsket av noen. Det andre er borgerkrigen som dette vil føre til, som skal bane vei for en ny samfunnsorden. Dette er det vi innenfor forskning kaller hovedelementene i en facistisk tenkemåte.

Rasetenkning

Breivik har forklart at bakgrunnen for terroren og massemordet er at han vil redde Norge fra undergang.

— Her ser vi en rasetenkning. Han sier at innen tre-fire generasjoner vil den germansk-nordiske rasen være utryddet.

Ifølge Emberland har Breivik hentet dette ikke bare fra nettet, men også fra boken «The Great Race» fra 1916.

- Der er den nordiske rasen betegnet som overlegen, betegnet av egenskaper og skjønnhet. Det slutter Breivik seg til, men han mener også man må argumentere for ens rettmessige krav som urbefolkning.

Himmler og SS

Emberland fortalte at på begynnelsen av 1900-tallet var det personer som delte den samme tanken om at den nordiske rasen måtte bevares. Det var fundamentet til SS på 30-tallet i Tyskland.

Breiviks ønske om «rasereservater» ble også diskutert på 30-tallet.

— Himmler (Heinrich Himmler, SS-leder og en av de mektigste i nazi-Tyskland under 2. verdenskrig, red.anm.) tilhørte en slik bevegelse, sier Emberland.

— Breivik mener man må sikre nordiske rasematerialet ved styrt genetiske tiltak, han diskuterer surrogathjem, sier Emberland, og referere til en lignende idé fra 30-tallets Tyskland, om «Lebensborn». Her kunne enslige kvinner komme og bli gravide med tyske soldater, for å opprettholde den nordiske rasen.

Emberland har tidligere sagt at han mener den første psykiatrirapporten har mangler fordi den ikke tar med det politiske rammeverket.

- Er det dette som også gjør at psykiaterrapporten fra Sørheim og Husby, er svak, spør Holden.

— Jeg savner at man trekker inn dette for å vurdere hans synspunkter, sier Emberland.

FS00030165.jpg

Les mer om

  1. 22. juli