Norge

Norge brukte 65,8 milliarder kroner på å få flyktninger i arbeid. Dette ble resultatet.

37.000 flyktninger fullførte introduksjonsprogrammet fra 2005 til 2016. 55 prosent av dem var i arbeid i 2017.

Statsminister Erna Solberg på besøk i Fjell kommune i 2017, hvor hun fikk innføring i hvordan kommunen har praksisplasser for flyktninger som en del av introduksjonsordningen i rådhuskantinen.
  • Per Anders Johansen
    Journalist
  • Thomas Olsen
    Journalist

Fra 2005 til 2016 fullførte 37.000 flyktninger Norges viktigste integreringstiltak, nemlig den obligatoriske introduksjonsordningen.

Stortinget bevilget 65,8 milliarder kroner til introduksjonsstøtte og integreringstilskudd til kommunene fra 2006 og 2016 for å flyktningene bosatt og ut i arbeid eller i utdannelse for bli best mulig integrert.

Les hele saken med abonnement