Norge brukte 65,8 milliarder kroner på å få flyktninger i arbeid. Dette ble resultatet.

37.000 flyktninger fullførte introduksjonsprogrammet fra 2005 til 2016. 55 prosent av dem var i arbeid i 2017.

Statsminister Erna Solberg på besøk i Fjell kommune i 2017, hvor hun fikk innføring i hvordan kommunen har praksisplasser for flyktninger som en del av introduksjonsordningen i rådhuskantinen.

Fra 2005 til 2016 fullførte 37.000 flyktninger Norges viktigste integreringstiltak, nemlig den obligatoriske introduksjonsordningen.

Stortinget bevilget 65,8 milliarder kroner til introduksjonsstøtte og integreringstilskudd til kommunene fra 2006 og 2016 for å flyktningene bosatt og ut i arbeid eller i utdannelse for bli best mulig integrert.

Les hele saken med abonnement