Norge

Lemper på Behring Breiviks fengslingsforhold

Oslo tingrett mener Anders Behring Breivik kan holdes fengslet i ytterligere 12 uker, men medieforbudet opphører om fire uker. Han underlegges brev- og besøkskontroll i åtte uker.

FS00002998.jpg
  • Vibeke Buan
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Det fremgår av kjennelsen som ble lest opp i Oslo tingrett litt over klokken 13 mandag.

Behring Breivik ble varetektsfengslet for nye 12 uker. Åtte av ukene med brev -og besøkskontroll og fire uker med medieforbud.

Vurderer anke

Om kjennelsen ikke blir anket, vil Behring Breivik om åtte uker kunne ta imot besøk på Ila uten kontroll fra politiets side, og om fire uker vil han kunne begynne å lese aviser og se på TV-sendinger.

Han vil fortsatt være underlagt sikkerhetsregimet på Ila, noe som betyr at han ikke får fri tilgang til internett selv om medieforbudet oppheves.

Nå vil politiet vurdere hvorvidt de vil anke avgjørelsen om kortere brev— og besøkskontroll enn de i utgangspunktet hadde begjært.

— I store trekk er vi fornøyd med kjennelsen. Det er for tidlig å si at vi anker, men vi vurderer det. Mediene driver egen etterforskning, og vi må gjøre det vi kan for å få ro i etterforskningen og hindre at siktede får tilgang til informasjon vi ikke ønsker at han skal få på et så tidlig stadium, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til Aftenposten.no.

Trusselbrev

Politiet harmottatt henvendelser om besøk, men vil ikke gå konkret inn på hvor mange.

— Vi har ikke mottatt ønsker fra familien eller at han vil ha kontakt med familien, sier Kraby under en pressekonferanse i etterkant av fengslingskjennelsen.

Breivik har i tillegg mottatt post fra mange han ikke kjenner. Han har også mottatt trusselbrev, bekrefter Kraby.

— Det sier seg selv at det vil komme i en slik type sak om med en slik gjerningsmann, sier Kraby.

- Har holdt tilbake opplysninger

Tingretten viste til at den terrorsiktede 32-åringen har har erkjent å ha gjennomført bombespreningen i Regjeringskvartalet og skytingen på Utøya.

— Når det gjelder siktedes motiv så viser retten til det han har forklart i det første fengslingsmøte og i senere politiavhør. Retten mener det er tilstrekkelig bevist at han hadde et terrorforsett, sa tingrettsdommer Torkjel Nesheim.

Nesheim viste så til at påtalemyndigheten har bekreftet at det ikke er holdepunkt for å si at Behring Breivik hadde medhjelpere, men politiet bemerker at dette punktet fortsatt etterforskes. Dommeren viser til at etterforskningen er langt fra avsluttet, og at politiet fortsatt er i en innsamlingsfase. Vilkårene for fengsling er til stede.

— Siktede har i politiavhør holdt tilbake opplysninger knyttet til person og nettverk, noe som gjør det vanskelig og tidkrevende for politiet å avgjøre om han har hatt medhjelpere under planleggingen eller gjennomføringen av handlingene, sa Nesheim.

— Vi jobber med temaet gjennom avhør av ham, alle han har hatt kontakt med på sosiale medier, økonomiske kontakter og venner og familie. Vår teori er ikke styrket, men det er for tidlig å trekke en konklusjon om han hadde medhjelpere i planleggingsfasen eller under utførelsen, sier politiadvokat Hjort Kraby.

Lemper på fengslingsforholdene

Retten fant i sin vurdering at bevis kan bli forspilt dersom siktede blir løslatt.

Retten mener det foreligger forhold som i særlig grad styrker mistanken mot siktede. Siktede har erkjent og gjennomført terrorhandlinger mot Regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya. Retten mener at sterke samfunnsmessige hensyn tilsier fortsatt fengsling av siktede.

Politiet ønsket at Behring Breivik skulle ha brev -og besøkskontroll og medieforbud i 12 nye uker. Det ga Oslo tingrett dem ikke fullt ut medhold i.

— Retten kan ikke se grunnlag for restriksjoner i hele fengslingsperioden. Retten vil forlenge medieforbudet i fire uker, og vil forlenge brev- og besøkskontroll i åtte uker. Dette fordi faren for bevisforspillelse vil avta utover perioden, sa tingrettsdommeren.

Opptatt av antall

Det betyr i praksis at det blir lempet på Behring Breiviks fengslingsforhold. Han i praksis sittet helt isolert frem til nå.

Behring Breivik har så langt blitt avhørt i til sammen 130 timer.

Hjort Kraby påpeker at 32-åringen er opptatt av hvor mange han drepte og skadet.

- Han hadde andre terrormål i sin planleggingsfase, men vil ikke kommentere hva han synes om utfallet, sier Hjort Kraby.

Politiet ser for seg at de kan avslutte etterforskningen i slutten av februar.