Norge

Utøya: Aksjonslederens rapport fra minutt til minutt

  • Andreas Bakke Foss
    Journalist
  • Per Anders Johansen
    Aftenpostens Moskva-korrespondent

Kl. 17.35-17.40 Skifter ut innsatsleder

Sted: Parkeringsplassen til Hønefoss politistasjon

Aksjonslederen kommer raskt til politistasjonen etter å ha blitt varslet kl. 17.29. På parkeringsplassen møter han en kollega som klargjør båten. Han foreslår at han selv blir aksjonsleder og at politiførstebetjent Gåsbakk blir innsatsleder. Dette blir umiddelbart akseptert av operasjonslederen.

Kl. 17.40-17.50 Forteller om oppmøtestedet

Sted: Europavei 16

Tre politibiler er på vei til Utøya: P30 (første bil med to væpnede politifolk), P31 (med aksjonsleder, båtfører og båten) og P40 (med tre politifolk). P30 ringer opp, og spør hvor oppmøtestedet er:

«Siden jeg var aksjonsleder på oppdraget, svarte jeg at oppmøtested blir Utøya-kaia på landsiden for politimannskaper.

Ca kl. 17.50 Setter ut båt over 6 km fra Utøya

Sted: Ved båtutsettingsplassen ved Vanførehjemmet i Steinsfjorden

Båtføreren bestemmer at båten skal settes ut her. Det finnes flere andre utsettingsplasser nærmere Utøya, men dette er stedet han kjenner best.

«Jeg kalte opp P40 på politisambandet og ba de møte ved båtutsettingspunktet ved Nedre Steinsåsen, hvorpå to av betjentene fikk ordre om å gå ombord i politibåten for å være en del av aksjonsstyrken.....grunnen var at vi kunne kjøre direkte til Utøya, uten tap av tid og med en større aksjonsstyrke, dersom P30 i mellomtiden hadde fått tak i båt og kommet seg over til Utøya på egen hånd.»

Kl. 17.54 Beordrer politifolk ut av båten

Sted: Vanførehjemmet

Den første patruljen fra Beredskapstroppen (BT) i Oslo ringer. De ber om oppmøtested.

«Jeg fortalte at oppmøtested er Utøya-kaia på landsiden og at vi har egne politimannskaper på oppmøtestedet allerede. Jeg sa også vi var på vei mot oppmøtestedet med politibåten og ville være der i løpet av kort tid».

Etter samtalen beordrer aksjonslederen to av politifolkene ut av politibåten, og ber dem kjøre mot Utøya-kaia. «Slik kunne vi holde høyere hastighet med politibåten.... Videre opplyste jeg at BT vil befinne seg i P30 sin posisjon om kort tid».

Ca. kl. 18.05 Oppdager mannskap ved Storøya

Sted: Ved Storøya

Sambandsproblemer. Aksjonslederen vet ikke at P30 mener Utøya-kaia ikke er trygt og har fått endret oppmøtested. Fra båten ser han åtte mann fra Beredskapstroppen og innsatsleder fra Nordre Buskerud. Endrer planen på nytt.

«Vi la til land og plukket opp 9 mann, herav 8 tjenestemenn fra Beredskapstroppen og pfb Gåsbakk fra Hønefoss politistasjon.»

Ca. kl. 18.09-18.20 Båthavari og båtbytter

Sted: Storøya

Båten overlastes. Nok et lederskifte: «I det vi forlot moloen utpekte ptb Klevengen fra Beredskapstroppen en tjenestemann fra egen avdeling som aksjonsleder for denne aksjonsstyrken.»

Politibåten havarerer. Får hjelp av en sivil båt som P30 ba kjøre fra fergeleiet ved Utøya til Storøya. Første sivile båt blir også overlastet med ni politifolk. Noen minutter kommer nok en sivil båt, og tar fire av mannskapene.

Les også

  1. Politiet endret plan tre ganger

  2. - Jeg var vitne til en spesiell hendelse i verdenshistorien

  3. – Endret plan etter nye opplysninger